Steg 3 - Lagarna

Kursen omfattar tre dagar. Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt att koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom MBL, AML och DL ingår.

Relaterade utbildningar

  • Steg 4 - Lönen

    Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter.

Uppdaterad: 25 februari 2020