Steg 6 - Framtiden

Efter en dagskurs ska du kunna se helheten i det fackliga uppdraget och att du har utvecklats sedan den första kursen. Det är också viktigt att du förstår hur de olika delarna i arbetsplatsutvecklingen samverkar.

    Uppdaterad: 19 december 2016