Förhandlarna tar aldrig paus

En del av lönen bestäms på jobbet. Klubbordförande Mats Lundström förhandlar löpande på Office Depot i Stockholm.

Ungefär vart tredje år, ibland varje eller vartannat, väcker Handels avtalsrörelse stor uppmärksamhet. Men det är när avtalen är klara som jobbet egentligen börjar – på arbetsplatserna. På Office Depot i Stockholm och Coops lager i Bro är det avtalsrörelse året om.

Office Depot, Stockholm

Fackklubben på Offfice Depot i Stockholm förhandlar löpande med arbetsgivaren.

– Vi brukar samla flera förhandlingar till ett tillfällen ungefär en gång i månaden, säger Mats Lundström, klubbordförande med cirka 40 medlemmar i ryggen.

  Många förhandlingar är så kallade MBL-förhandlingar. De handlar om förändringar på arbetsplatsen, exempelvis ombyggnad eller nya chefer.

  Andra berör enskilda personer. Det kan gälla provanställda som ska ha nya kontrakt med tillsvidareanställning – fast jobb – eller klubbens rätt att informera nyanställda om Handels. 

Kollektivavtalet är utgångspunkten 

Klubben förhandlar också om lönen. En del av lönehöjningen som facket och företagen kommer överens om på central nivå bestäms på arbetsplatsen.

  – Kollektivavtalet är tryggt att hålla i handen och är det vi utgår från tillsammans med de lagar som gäller på arbetsmarknaden, säger Mats Lundström.

 

Coops lager i Bro

– Förhandlingar är en extremt stor del av det fackliga arbetet här, berättar Tor Ellingen, klubbordförande på Coops lager i Bro.

Fackklubben med ungefär 500 medlemmar är en av avdelningens största. De förhandlar med sin arbetsgivare varje månad året runt, ibland flera gånger. På lagret pågår avtalsrörelsen jämt – inte bara när det är aktuellt i media.

  – Det centrala avtalet är bara en bas. Vi har egna överenskommelser anpassade efter våra förutsättningar, säger Tor Ellingen.

  Den vanligaste förhandlingen sker när arbetsgivaren vill göra förändringar, till exempel ändra arbetssätt. En del handlar om lönerna.

  – Vi har eget lönesystem som vi utvecklat tillsammans med företaget, berättar Tor Ellingen.

  – Vi har också egna avtal som är lite bättre än de centrala. Vi ger och tar. Om vi får något som vi vill ha kanske vi måste göra avkall på något annat.

Förankrar på arbetsplatsen

De fackligt aktiva på Coop jobbar strategiskt. När det centrala avtalet är klart går de genom nyheterna och förankrar dem på arbetsplatsen. En del villkor är inte tillräckligt väl beskrivna och måste tolkas.

  – Ibland får vi gå tillbaka till tidigare protokoll för att bli överens om tolkningen eller begära central tolkning.

  År 2020 är det dags för nya övergripande avtal. Fackklubben är redan igång med arbetet.

– Vi har en arbetsgrupp som tittar på vad vi vill förbättra och hur vi ska bemöta arbetsgivarens krav, säger Tor Ellingen.

 

Artikel ur Avdelningsnytt i Stockholm nr 3 2018

 Fler artiklar från Avdelningsnytt i Stockholm

Publicerad: 15 oktober 2018