Engagera dig i facket - för en hållbar handel

Ledartexten publicerad i Avdelningsnytt nr 4, 2019

LEDARE, Avdelningsnytt nr 4, 2019:

Brukar du källsortera? Väljer du tåg istället för bil? Har du minskat ditt köttätande? Vill du att den som tillverkar det du konsumerar har schyssta villkor? Vi är alla påverkade av miljödebatten och sociala missförhållanden, och jag är övertygad om att de flesta gör sina val för klimatets och den sociala hållbarhetens skull.

Bra så, men inte tilläckligt på långa vägar om vi ska nå de globala hållbarhetsmålen. Är dessa en fråga för Handels? Ja, för om de företag vi arbetar i inte klarar hållbarhetsfrågorna kommer de inte heller att kunna hävda sig i konkurrensen, vilket brukar leda till neddragningar och otrygga anställningar. Det handlar om våra sociala, ekonomiska och miljömässiga villkor för överlevnad. Vi ska ha en hållbar handel!!!

Miljömässig- och social hållbarhet är typiska intressefrågor för våra medlemmar och i facket kan vi påverka i förhandling med vår arbetsgivare att bedriva verksamheten så sunt som möjligt.
Också som upplysta konsumenter kan vi driva på frågan och göra medvetna val när vi handlar. Vi vill kunna stå för vår konsumtion samtidigt som vi som anställda vill stå för och trivas i det företag vi jobbar på. Det är också våra medlemmar som ska kunna förklara för kunderna hur varutransporter, förpackningar, tillverkning med mera belastar miljön. Därför skulle företagen göra klokt i att satsa på sina anställdas kompetens och ha attraktiva villkor för att behålla den, och i sin verksamhet bedriva en positiv påverkan i omvärlden.

Klimatfrågan känner inga gränser, men det gör inte heller det fackliga arbetet.
Vi i Handels jobbar globalt för ett hållbart arbetsliv. Vi har kontakter över hela världen – både internationella fackliga organisationer och globala allianser mellan företag i de stora koncernerna, exempelvis Ikea, och vi alla är konsumenter.
Historien visar att vårt inflytande är stort. I början av 1990-talet var vi i Handels ett av de pådrivande förbunden mot barnarbete. Vi engagerade oss internationellt för att stoppa utnyttjandet av barn i matt- och textilbranschen och så småningom antog kedja efter kedja uppförandekoder. Barnarbetet blev en hygienfråga.

På samma sätt ska vi fortsätta med att jobba för hela hållbarheten. Vi kan börja prata på jobbet, identifiera miljöproblem, och jobba fackligt för att ställa om. Vi har många fackliga representanter i bolagsstyrelser som kan lyfta förslagen och många kamrater runt om i världen som också jobbar för att nå de globala miljömålen. Engagera dig i facket för en hållbar handel!

Vi jobbade över gränserna för att stoppa barnarbete – nu fortsätter vi arbetet med en hållbar handel.


Jag hoppas att klimatet blir en ny hygienfaktor för handeln, för att i företagandet kan vi skapa de stora förbättringarna. Det är en facklig fråga för vi vill må bra och det gör vi i företag som tänker på miljö och schyssta villkor. En hållbar handel ser helheten – för naturen, djuren och människorna.


Tack alla för ett gott verksamhetsår! Jag önskar er alla en riktigt skön jul! Än så länge vågar vi hoppas på en vit jul.

Rasmus Tallén, ordförande Handels avdelning 20

 

Ledaren är publicerad i Avdelningsnytt i Stockholm nr 4 2019.

Läs fler nyheter från Handels avdelning 20 i Stockholm.

Publicerad: 28 november 2019