Kurser för förtroendevalda

Våra fackliga utbildningar ska ge verktyg för att ta makten över de egna arbetsförhållandena och flytta fram de fackliga positionerna!

Det huvudsakliga syftet med våra kurser och utbildningar är att våra medlemmar och förtroendevalda ska känna till och förstå fackets idé och hur den svenska modellen fungerar.

Under respektive kurs kan du läsa mer om vad den innehåller, om det krävs eventuella förkunskaper samt vilken målgrupp den riktar sig till (sortera kurserna så de kommer i ordning genom att klicka på till exempel namn).

Viktig information gällande den grundläggande förtroendemannautbildningen (Steg 1-6)! Under 2019 kommer den successivt att fasas ut för att förbereda för de nya utbildningar som lanseras 2020. Har man inte gått klart Steg-utbildningen så är det under våren 2019 som det finns möjlighet till det. Under våren 2019 kommer man även kunna starta och gå klart en hel Steg 1-6, men till hösten kommer det bara finnas möjlighet för fackombud och klubbstyrelseledamöter att gå Snabbstegen.

Om datumen inte passar för Steg 1 och Steg 2 så kan man till hösten 2019 även söka "Vald på jobbet" - en tvärfacklig utbildning, som motsvarar Steg 1-2, för att sedan kliva på Steg 3-6 eller vänta tills de nya kurserna kommer 2020. Ansökan till den tvärfackliga kursen görs genom att maila studieansvarig på avdelningen till anmalan20@handels.se

Viktigt att veta vid anmälan:
Bekräftelsen till våra kurser skickas ut senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Glöm inte att redan nu ansöka om preliminär ledighet hos din arbetsgivare.

Välkommen på kurs!

Vidareutbildningar genom LO:

Viktigt att veta är att du som förtroendevald ska ha gått den grundläggande förtroendemannautbildningen (Steg 1-6) eller motsvarande för att kunna söka vidare till LO´s utbildningssystem. Ansökan görs genom att klicka på länken www.fackligutbildning.se

Frågor kring dessa utbildningar mailas till studieansvarig på avdelning 20 - anmalan20@handels.se.

DatumNamn
 • Steg 3 - lagarna

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 3 - lagarna
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och diskrimineringslagarna ingår. Du som gått Vald på jobbet...

 • Utbildning för Avdelningsombud

  Kurstyp: Övriga utbildningar
  Ämne: Övriga ämnen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Kursen för dig som är vald till Avdelningsombud! Kursen är på 1 dag och riktar sig till nyvalda och gamla avdelningsombud. Kursen innefattar både teoretiska och praktiska delar. Vi går igenom vad ditt uppdrag innebär samt vilka fråg...

 • Steg 1 - uppdraget

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 1 - uppdraget
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Första delen i den grundläggande förtroendemannautbildningen! Kursen omfattar en studiedag (OBS! 3 dagar för tjänstemännens steg 1) och syftar till att ge en introduktion till uppdraget som förtroendevald i Handels, att ge de första...

 • Steg 2 - arbetsplatsen

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Hur kan du påverka och genomföra förändringar på din arbetsplats? Under utbildningsdagarna får du får bland annat lära dig att påverka och förändra din egen arbetsplats, känna till förtroendemannalagen samt koppla det fackliga löfte...

 • Hot & Ensamarbete (inom butik) - 1 dag

  Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
  Ämne: Rån, hot och våld
  Målgrupp: Skyddsombud
  Stad: Stockholm

  Kursen har som tema hot, trakasserier och ensamarbete. Vi fördjupar oss i dessa frågor, men går även igenom vanliga arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljölagen och föreskrifterna. Målet med kursen är att få fördjupade kunskaper om...

 • Bättre Arbetsmiljö (BAM) - 5 dagar

  Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
  Ämne: Bättre arbetsmiljö
  Målgrupp: Skyddsombud
  Stad: Stockholm

  Välkommen till en av Handels mest populära utbildningar! Bättre arbetsmiljöutbildningen är kursen för nyvalda skyddsombud/huvudskyddsombud samt de skyddsombud/huvudskyddsombud som inte genomgått grundutbildningen. När du gör...

 • Vald på Jobbet

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne:
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Solna

  Första delen i den nya grundläggande förtroendemannautbildningen! Vald på Jobbet är en grundläggande tvärfacklig utbildning som ger kunskaper om idén med facket och det fackliga löftet, uppgifterna och rollen som förtroendevald....

 • Steg 4 - lönen

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 4 - lönen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Lönen - fjärde delen i den grundläggande förtroendemannautbildningen! Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter. Kurslängd:  3 dagar Målgrupp:...

 • Bemanningsplanering - butik

  Kurstyp: Övriga utbildningar
  Ämne: Granska scheman
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Välkommen på utbildningen i Bemanningsplanering! Vi kommer att gå igenom hur man arbetar med bemanningsplanering enligt våra berörda kollektivavtal. Målgrupp: Fackombud eller ledamöter i fackklubbar på butikssidan. Ledighet och...

 • Steg 5 - Organisationen

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 5 - organisationen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Organisationen! Målet är bland annat att du ska kunna tala inför en större grupp, genomföra en förhandling, känna till Handels organisation och demokrati samt veta hur du kan påverka Handels. Syfte att visa deltagarna hur de kan...

 • Steg 6 - framtiden

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 6 - framtiden
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Den avslutande delen i den grundläggande förtroendemannautbildningen! Efter denna endagskurs ska du kunna se helheten i det fackliga uppdraget och att du har utvecklats sedan den första kursen. Det är också viktigt att du förstår hu...

 • Utbildning för Handelsombud

  Kurstyp: Övriga utbildningar
  Ämne: Kurser
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Är du Handelsombud på din arbetsplats? Syftet med kursen är att få insikt om varför vi har fackföreningar, varför det är viktigt att vara många medlemmar samt varför det är viktigt att upprätthålla och förbättra kollektivavtalen. Du...

  • Snabbstegen - Intensiv stegutbildning

   Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
   Ämne:
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Stockholm

   Ännu en chans att gå Handels Snabbstege - intensivutbildningen för förtroendevalda. Då det varit ett starkt tryck från förtroendevalda, sätter vi nu en extra Snabbstegsutbildning. På den här kursen läser alla sex steg i Handels...

   • Klubbskolan - 2 dagar

    Kurstyp: Övriga utbildningar
    Ämne:
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Stockholm

    Välkommen till Klubbskolan! Handels utbildning för våra styrelseledamöter där fokus ligger på klubbutveckling, organisering och värvning samt styrelsearbete för att stärka klubben. Utbildningen kommer utgå från er egen arbetsplats o...

    • Kvinnligt nätverk - varför då och hur gör man?

     Kurstyp: Övriga utbildningar
     Ämne: Avdelningar
     Målgrupp: Förtroendevald
     Stad: Stockholm och Åkersberga

     Butiker är generellt kvinnodominerade arbetsplatser, med förhållandevis låg organisationsgrad och många otrygga anställningar. Den fackliga aktiviteten är också låg. Det råder en obalans i förhållandet på dessa arbetsplatser mellan...

     • Pågående kurstillfälle: Kurs - Bilda Kvinnligt nätverk på jobbet, 5 träffar
    Visa alla