Klubbskolan - 2 dagar

Välkommen till Klubbskolan!

Handels utbildning för våra styrelseledamöter där fokus ligger på klubbutveckling, organisering och värvning samt styrelsearbete för att stärka klubben. Utbildningen kommer utgå från er egen arbetsplats och de frågor ni driver samt vill driva där. Du/ni kommer att bli coachade fram till ett bättre arbetssätt samt få med er verktyg för att fortsätta ert arbete på ett målinriktat, självständigt och effektivt sätt väl tillbaka på arbetsplatsen.

Syftet med kursen är också att ge er redskap för att samtala med arbetskamraterna om vikten av medlemskap i Handels. Utbildningen kommer innehålla både teoretiska samt praktiska övningar; allt för att du/ni ska känna er säkra och få verktyg att använda dels på den egna arbetsplats men även under t ex. uppsökerier.

Kurslängd: 2 dagar

Målgrupp: Klubbstyrelseledamöter (Viktig information! Skicka även klubbens värvningsansvarig på denna utbildning!)

Ekonomi: Handels ersätter med ett utbildningsarvode á 1368kr/dag

Viktigt att veta vid anmälan:
Bekräftelsen skickas ut senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Glöm inte att redan nu ansöka om preliminär ledighet hos din arbetsgivare.

Välkommen på kurs!

    Uppdaterad: 17 mars 2017