Avdelningens Årsmöte 15 april 2020

Årsmötet kommer pga Coronaviruset
att genomföras 
med digital teknik. 

Information om hur det kommer att gå till skickas i dagarna ut till avdelningens ordinarie avdelningsombud.

Har du inte anmält dig än, så gör det senast den 7 april (förlängd anmälningstid).

Du som är tjänstgörande ombud på mötet får ersättning från Handels.

Avdelningens högst beslutande organ är avdelningens årsmöte.

Där väljer avdelningsombuden bland annat vilka som skall sitta i avdelningsstyrelsen.

Alla medlemmar är varmt välkomna på mötet. På förekommen anledning vill vi vara tydliga med att det är bara du som är vald till avdelningsombud (alternativt den suppleant du väljer att skicka i stället) som får ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Om ingen ordinarie väljs, blir klubbordförande per automatik ordinarie ombud och suppleanter måste alltid väljas.

 

Viktigt att veta vid anmälan: Du som anmält dig kommer att få information om hur du loggar in till det digitala mötet.

Varmt välkommen!

    Uppdaterad: 24 mars 2020