Vidareutbildning för Förtroendevalda

Välkommen till Vidareurbildning för Förtroendevalda den 3-4 februari!

Varje år anordnas två Vidareutbildningar för Förtroendevalda: på våren är det en 2-dagars konferens och på hösten är det  en 1-dagars konferens. (Tidigare Informationskonferens)

Det är viktigt att våra förtroendevalda håller sig uppdaterade när det gäller t ex. nya avtal, försäkringar och liknande så under dessa dagar lyfts aktuella ämnen inom respektive branschområde och det är olika ämnen varje gång. 

Målgrupp: Klubbordförande, Fackombud och Handelsombud, Branschråd

Ledighet och ekonomi: Ledighet beviljas enligt förtroendemannalagen §7 (arbetsgivaren betalar förlorad arbetsförtjänst).

Viktig information gällande din anmälan!

Vi kommer inte att skicka ut en bekräftelse på ditt deltagande utan din anmälan ska ses som en bekräftelse. Har du däremot inte fått plats kommer du få information om detta.

Glöm inte att söka ledigt i god tid innan, dock minst 14 dagar innan.

För att anmäla dig så mailar du till anmalan20@handels.se

 

Behandling av personuppgifter: Jag är införstådd med att min kursanmälan innebär att mina uppgifter, som namn, kontaktuppgifter samt eventuella kostönskemål, kommer lämnas ut till våra externa samarbetspartners, såsom hotell/konferensanläggningar, resebolag, restauranger/catering.

Anledningen är för att vi ska kunna erbjuda dig utbildningen/konferensen samt vid behov boka resor, kost och logi i samband med kursdeltagandet.

Mer information om Handels personuppgiftsbehandling hittar du på www.handels.se

 

    Uppdaterad: 21 november 2016