Klubb 800 - för dig som blivit pensionär

Handelsmedlemmar som fyllt 65 år och upphör att vara yrkesverksamma erbjuds att stanna kvar i facket. Alla som behåller medlemskapet i Handels avdelning 20 tillförs Klubb 800.

För medlemsavgiften - 144 kr per månad – får du många förmåner och erbjudanden.

Här kan du läsa mer om medlemsskapet.

Kontakten - Klubb 800:s egen tidning

Uppdaterad: 15 juni 2020