Inbjudan till Extra Avdelningsmöte.

Du hälsas välkommen till Handels Extra Avdelningsmöte.

Torsdagen den 15 oktober kl. 13:00, mötet avslutas senast kl. 17:00.

Mötet kommer att ske digitalt via Easymeet Online. Detta innebär att du har möjlighet att delta hemifrån, via din egen dator eller surfplatta så länge du har en internetuppkoppling. Du kan följa debatten, begära ordet, lägga förslag och tala i det tekniska systemet som heter Easymeet Online. Inbjudan/inloggning till mötet kommer att skickas senare. Det är viktigt att man i samband med anmälan uppger aktuell e-mejladress till oss.

Handels har Kongress, 5 - 9 maj 2021, i Umeå. Då fattas besluten som bestämmer vår inriktning de kommande fem åren. På detta Extra Avdelningsmöte ska man behandla 2 frågor, val av Kongressombud och behandla inkomna Kongressmotioner till avdelningen. Nu har du möjligheten och vara med och påverka, så välkommen och anmäl dig.

Ekonomi: Handels ersätter för förlorad arbetsförtjänst enligt ordinarie schema. Vid ledig dag (kopia på schema måste bifogas) utgår ett halvt utbildningsarvode på 700 kr för dig som förtroendevald, är du inte förtroendevald utgår ett halvt skattefritt stipendium på 476 kr.

Anmäl dig senast den 24 september via mejl: goteborg@handels.se eller via tfn: 010-450 86 60 eller 010-450 86 59.

Hjärtligt Välkommen!

Uppdaterad: 16 september 2020