Påverka din arbetstid

Hej!

Vi vill från avdelningens sida påminna om att det nu är dags att lämna sina önskemål om vilka fem dagar man inte vill bli schemalagd på samt önskemål angående förläggning av arbetstid på kvällar och helger.

Önskemålen ska vara inlämnade till arbetsgivaren senast den 30 september.

Ni hittar mer information och även en blankett ni kan fylla i hur ni önskar schemat ska planeras framöver.