Kurser för förtroendevalda

Du som är förtroendevald kan gå Handels kunskapstrappa kallad Stegen. Det är ett studiesystem som är problembaserat och anpassat till deltagarnas olika förkunskaper.

Här hittar du också andra kurser och utbildningar för dig som förtroendevald.

DatumNamn
  • Steg 1 - Uppdraget

    Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
    Ämne: Kurser
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Umeå

    Steg 1 ger dig en grundläggande bild av ditt uppdrag som förtroendevlad. Veta vad jag har för möjligheter att utbilda mig och hur de närmaste kurserna kommer att se ut. Få en grundläggande bild av förtroendemanna uppdraget, känna ti...

  • Steg 2 - arbetsplatsen

    Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
    Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Skellefteå

    Vi går igenom hur du kan lägga upp det fackliga arbetet på den egna arbetsplatsen. Veta hur jag kan påverka / förändra min egen arbetsplats. Känna till FML. Det fackliga löftet samt koppla löftet till kollektivavtalets värde. Kunna...

  • Steg 3 - lagarna

    Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
    Ämne: Steg 3 - lagarna
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Umeå

    Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagarna ingår. Kursen omfattar tre dagar och för att f...

  • Steg 4 - lönen

    Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
    Ämne: Steg 4 - lönen
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Skellefteå

    Steg 4 lär du dig bland annat om lönebestämmelser och om hur en löneförhandling kan gå till. Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter. Kursen...

Visa alla