Kurskataloger 2020

Handels kurskatalog för 2020 kan du ladda ner här: Handels 2020.
detta är våra egna kurser samt en del tvärfackliga som gäller vår avdelning.

Tvärfackliga studier i Skellefteå: ABF - LO
I denna hittar du Bam utbildningar, Medlem i facket och Facklig-politisk.

Datum för Medlem i facket 1 i Umeå. 6 olika tillfällen undenr 2020

Då det gäller Lycksele och Storuman har dom kommit med ett årshjul över dom utbildningar som kommer att vara på dessa orter

På Tvären är en katalog för Norra Sverige. Det är en satsning som ABF, LO och Medlefors nu startar tillsammans. Bakgrunden är en gemensam vilja att stärka de tvärfackligar studierna i vår region. Denna katalog ses som ett första steg

På Tvären ABF Mitt i Lappland, gemensam vilja att stärka de tvärfackliga studierna i inlandet

Blankett för ledighetsansökan FML 6 §, Handels står för ersättning

Blankett för ledighetsansökan FML 7 §. Arbetsgivaren står för förlorad arbetsförtjänst

Uppdaterad: 13 januari 2020