Avdelningsstyrelsen

 

Avdelningsstyrelsen är gemensamt ansvarig för avdelningens verksamhet. Mellan styrelsens sammanträden leds avdelningen av arbetsutskottet (AU). Styrelsen väljs av representantskapet som består av fackligt förtroendevalda från olika arbetsplatser. Alla medlemmar tillhör en fackklubb som väljer ledamöter till representantskapet.

 

 

 

  • PIA TSCHOFEN

    Försteombudsman, Avd 4 Kristianstad Direktnummer010-450 81 40
    Växel0771-666 444
    pia.tschofen@handels.se

    Pia är ansvarig för privata butiker i Hässleholm, Olofström, Osby och Östra Göinge samt frisörer i avdelningen.