Verkställande utskottet

Verkställande utskottet förbereder och verkställer förbundsstyrelsens beslut.

Förbundskontoret ger service till avdelningarna och har bara i undantagsfall direkt kontakt med medlemmar.