Det här är Handels!


Handels är ett ungt och framgångsrikt fackförbund med ungefär 155 000 medlemmar, det tredje största förbundet inom LO. 

De flesta av våra medlemmar jobbar i handeln, antingen i butiker eller på lager och med e-handel. Även frisörer, anställda i skönhetsbranschen och tjänstemän i folkrörelsens organisationer är med i Handels. Två tredjedelar av medlemmarna är kvinnor och en tredjedel av dem som jobbar är under 30 år.

Alla kan vara med!

Vilken anställningsform, arbetstid eller lön du har spelar ingen roll. Du är också välkommen som student i en utbildning som rör våra branscher.

Bli medlem här

Aktuellt

Nyheter som rör fackliga och samhällspolitiska frågor, av intresse för Handels medlemmar.

Våra nyheter

Våra medlemmar jobbar i branscher som växer och utvecklas mycket snabbt och de är proffs på sälj, service och kundbemötande. Vi förhandlar fram bra kollektivavtal med arbetsgivarna, som ska ge goda förutsättningar för bra och utvecklande jobb. Vi arbetar både med rent fackliga frågor som löner och villkor och med att ta fram kunskap om hur branschen kan utvecklas och ha de bästa jobben.

Uppdaterad: 4 november 2019