Drygt 500 besök under arbetsmiljöveckan

Drygt 500 arbetsplatser fick besök av Handels regionala skyddsombud, RSO, under den nyligen avslutade arbetsmiljöveckan. Att syna ensamarbete i butiker var fokus för besöken.

Vecka 43 är arbetsmiljövecka i hela Europa. Då uppmärksammas frågor kring arbetsmiljö extra mycket och för Handels del var det fokus på ensamarbete. Tidigare under året släpptes en rapport som tog upp ensamarbete i butik och vilka risker det innebär.

Handels hann med att göra 547 RSO-besök under arbetsmiljöveckan i år, 2019. På 332 av dessa, 61 procent, förekom ensamarbete. Det vill säga att anställda någon tid av dagen arbetar helt ensamma eller på långt avstånd från kolleger.

Ett problem som anställda på dessa arbetsplatser har uppgett är risken att utsättas för rån, hot eller våld. Ett annat problem är att inte kunna ta korta pauser för toalettbesök.

Väktare och larm var den vanligaste typen av säkerhet i de besökta butikerna. Väktare fanns på tre av fyra arbetsplatser och larm på drygt hälften. Men sluten kontantkassa fanns bara i var femte butik.

Läs mer om arbetsmiljöveckan  2019 här.

Vill du läsa mer om ensamarbete? I våras släpptes Handels rapport som bygger på en större undersökning bland medlemmarna. I den undersöks, beskrivs och föreslås åtgärder som handlar om ensamarbete i detaljhandeln:

Rapporten Ensam på jobbet
Rapporten Ensam på jobbet kortversion

Uppdaterad: 31 oktober 2019