Flera av Handels frågor i S valmanifest

Trygghet, såväl på jobbet som i samhället och i omvärlden är temat i Socialdemokraternas valmanifest. Flera av Handels viktiga valfrågor finns med i manifestet, till exempel att avskaffa allmän visstid. Partiet lovade också en vecka extra i föräldraförsäkringen till föräldrar med barn mellan 4 och 16 år.

En familjevecka kallade statsminister Stefans Löfven den utbyggnad av föräldraförsäkringen som han presenterade på en presskonferens idag tillsammans med finansminister Magdalena Andersson.

- Det är många föräldrar som inte känner att tiden räcker till, det ger stress och en känsla av otillräcklighet, sa Stefan Löfven.

Satsningen på föräldraförsäkringen har ett tydligt klassperspektiv. Det är ju framför allt tjänstemän som kan jobba hemma eller ta med sig barn till jobbet när skola och förskola stänger. Familjeveckan ska vara en extra veckas ledighet per förälder att använda när barnen inte kan vara i skolan eller i barnomsorgen. Veckan gäller för föräldrar som har barn mellan 4 och 16 år. 

Under presskonferensen presenterades också Socialdemokraternas valmanifest, eller trygghetsprogram, som Stefan Löfven beskrev det. Valmanifestet är uppdelat på fyra områden: 

Ett område beskrivs som Ett samhälle starkt nog att nå full sysselsättning. Det handlar bland annat att stärka infrastrukturen och skapa goda förutsättningar för företag. De som jobbar ska ha trygghet, inte lägre lön. Därför vill Socialdemokraterna avskaffa allmän visstid och hyvling av arbetstid, vilket är två av Handels högst prioriterade frågor i valet. Större säkerhet på jobbet och att bygga ut insatserna mot sexuella trakasserier finns också med, liksom att bryta segregationen genom att skapa jobb och att utrikesfödda måste lära sig svenska. 

Nästa område kallas Ett samhälle starkt nog att stötta dig i livets alla områden. Det handlar bland annat om satsningar på skolan och vården. När det gäller vården vill S anställa minst 14.000 ytterligare fram till år 2022 för att korta köer och höja kvaliteten. Inom detta område finns även satsningar för äldre, som att höja pensionen så att alla ska kunna räkna med minst 70 procent av slutlönen i pension och att stärka äldreomsorgen. Här finns även löftet att stoppa vinstjakten i välfärden, vilket är en annan av Handels prioriterade valfrågor. Alltså att skatt som ska gå till vård, skola och omsorg går till just det och inte till privata vinster. 

Det tredje området i valmanifestet heter Ett samhälle starkt nog att besegra kriminalitet. Det innehåller en stor satsning på polisen, men även att bekämpa den organiserade kriminaliteten och dess orsaker och att ta hårdare tag mot sexualbrott och stärka stödet till dess offer.

Valmanifestets fjärde del har fått rubriken Ett samhälle starkt nog att vara en samlande kraft i en omdanande tid. Här ingår en stor satsning på arbetet med internationell solidaritet för att få fred och stabilitet. Även klimatförändringen tas upp här: det är viktigt att skärpa ländernas nationella åtaganden i klimatavtalet från Paris, så att vi når målet att hålla jordens globala uppvärmning under 2 grader.

Läs hela Socialdemokraternas valmanifest.

Läs mer om Handels viktiga frågor i valet

Uppdaterad: 28 augusti 2018