Fortsatt gott läge i handeln

Inledningen av 2018 ser ljus ut för handeln, konstaterar Handels utredare i årets första rapport Läget i handeln.

Många handlare äknar med att öka antalet nyanställda. Men det är fortfarande problem att få tag på rätt och kompetent personal.

Branschen behöver arbeta tillsammans för att minska personalomsättningen. Men det då måste man aktivt arbeta för fler heltider, tryggare jobb och mer konkurrenskraftiga löner, konstateras i rapporten.

Rapporten är en specialbearbetning av Konjunkturinstitutets statistiska insamling för handeln i Sverige.

Läs rapporten här.

Publicerad: 29 januari 2018