Handels fortsätter att förhandla om omställning och trygghet

Handels stannar kvar i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv och PTK om omställning och trygghet på arbetsmarknaden. Det är en missuppfattning att det skulle finnas en överenskommelse om försämrad anställningstrygghet, därför fortsätter vi att förhandla.

Idag kom beskedet att fem av tretton fackförbund hoppar av de LO-gemensamma förhandlingarna med Svenskt Näringsliv och PTK om omställning och trygghet. Orsaken sägs vara att det finns en principöverenskommelse som förbunden inte kan ställa sig bakom.

Men det som finns idag är bara ett utkast från arbetsgivarna. Detta har parterna inte förhandlat om och det finns ingen överenskommelse. Handels ser ingen anledning att lämna bordet innan förhandlingarna är klara och beklagar att de fem förbunden nu valt att lämna i förtid.
- Det är alltid bättre att spela färdigt matchen än att lämna walk-over. Inget är klart förrän det är klart. Antingen hittar vi en lösning som är Handels medlemmar till gagn eller så konstaterar vi att vi inte kommer överens, konstaterar Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Begäran om förhandling om trygghet och omställning lämnades till Svenskt Näringsliv i november 2017. Det var mycket välkommet från Handels sida, bland annat med tanke på den stora ökningen av otrygga anställningar, som inte kan stoppas med nuvarande lagstiftning. Det handlar om den växande förekomsten av allmän visstid, tjänster som hyvlas i timmar och bemanningsanställningar. Nära en tredjedel av handelns anställda omfattas inte av las.

Handels har fortfarande förhoppningen att förhandlingarna med Svenskt Näringsliv och PTK kan lägga grunden för en ny och tryggare arbetsmarknad. De skulle kunna begränsa allmän visstid, göra det möjligt för fler att få heltidsanställningar, begränsa hyvling och begränsa bemanningsanställningar. Dessutom var tanken att hantera andra delar som förbättrar möjligheten till omställning för den enskilde, till exempel utbildning och kompetensutveckling.

Förhandlingarna om omställning och trygghet har kommit att kopplas ihop med det så kallade "Januariavtalet", men började alltså långt innan regeringen gjorde den överenskommelsen. För Handels är det självklart att politikerna inte ska avgöra villkoren på arbetsmarknaden, vilket kan bli följden om parterna inte kommer överens på egen hand. Det finns inget som tyder på att en politisk överenskommelse om exempelvis las skulle vara bättre än det parterna åstadkommer gemensamt, tvärtom.

Planen har varit att pausa de övergripande förhandlingarna om trygghet och omställning från och med nu och under avtalsrörelsen i vår, för att sedan återuppta dem. Handels håller fast vid denna plan.

Uppdaterad: 10 december 2019