"Högerbudget som slår både mot anställda och miljön"

Skatteavdraget för fackföreningsavgiften tas bort igen – istället införs ytterligare jobbskatteavdrag och sänkt skatt för högavlönade.

Det framgår av den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som riksdagen röstade igenom igår. För icke höginkomsttagare blir budgeten en klar försämring gentemot den budget som övergångsregeringen hade lagt fram. Ännu större är skillnaden jämfört med den budget en S-ledd regering hade kunnat lägga.

- Det här är en tydlig högerbudget som ger mer till de som redan har. De skattesänkningar som normal- och låginkomsttagare får äts upp av bland annat borttagen avdragsrätt för fackföreningsavgiften. Det är en medveten politik från de mörkblå att slå mot arbetare och arbetares organisationer, konstaterar Handels ordförande Susanna Gideonsson.   

M och Kds skattesänkningar på uppåt 20 miljarder kronor bekostas bland annat genom att skatteavdraget för fackföreningsavgiften tas bort igen. (Det togs förra gången bort av den förra borgerliga regeringen och infördes i år igen av den S-ledda regeringen.) Dessutom sänks anslagen till Arbetsmiljöverket och till Arbetsförmedlingen, vilket kommer att drabba arbetsmiljön och de som har svagast ställning på arbetsmarknaden. 

Men det är inte bara vanliga anställda och åtgärder för arbetsmarknaden som drabbas av besparingarna. M och Kd har även dragit ner på åtgärder för att stärka miljöarbetet.

- Det är också oroväckande att miljöbudgeten är så svag. Alla vet att det behövs stark politisk ledning för att möta klimathotet och rädda kommande generationer. Att då minska miljöbudgeten med två miljarder och dessutom göra det billigare att förorena är helt fel väg att gå, säger Susanna Gideonsson.

Trots att riksdagen röstat igenom en M och Kd-budget ska den ändå rösta om Socialdemokraternas Stefan Löfven som statsminister i morgon fredag den 14 december. Det blir andra gången riksdagen röstar om statsminister efter valet. Tidigare har det varit omröstning om Moderaternas Ulf Kristersson, som ville regera tillsammans med Kristdemokraterna, men han fick inte stöd i riksdagen. 

Stefan Löfven säger att han vill regera tillsammans med Miljöpartiet. Möjligheten att detta ska få riksdagens stöd är dock liten. Om även Löfven röstas ner måste talmannen presentera en annan statsministerkandidat. Efter fyra omröstningar utan att en statsminister utses blir det omval.

Det är möjligt att rösta igen om både Stefan Löfven och Ulf Kristersson, men då måste något ha förändrats i förutsättningarna, säger talmannen. Oavsett vem som blir statsminister och hur regeringen kommer att se ut så måste den styra med den M och Kd-budget som klubbades igenom igår. 

Uppdaterad: 13 december 2018