Högskolebehörighet för Handelsprogrammet

Snart ska även gymnasiets yrkesprogram kunna ge behörighet till högre utbildning. Regeringen föreslår att de nya reglerna ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas från höstterminen 2019.

Sedan reglerna om behörighet till högre utbildning ändrades av den borgerliga regeringen har antalet elever på gymnasiets yrkesprogram sjunkit, från 50.000 elever till knappt 33.000 elever. Detta drabbar bland annat handeln som bransch, eftersom färre elever sökt sig till exempelvis handelsprogrammet, bland annat för att den inte har gett behörighet till högskolestudier.

Nu föreslår regeringen att yrkesprogrammen ska innehålla de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskolan. Detta ska ske genom att programmen utökas till 2700 eller 2800 gymnasiepoäng och innehåller mer svenska och engelska. Dock ska det vara möjligt att läsa kurser för grundläggande behörighet även inom 2500 poäng.

Handels har länge arbetat för att påverka utbildning för branschen, bland annat genom att argumentera för hur viktigt det är med grundläggande behörighet. Det är inte rimligt att eleverna så tidigt som vid 15 års ålder ska bestämma sig för om de ska kunna gå en högskoleutbildning efter gymnasiet eller inte. Dagens gymnasiesystem leder in i en återvändsgränd.

Regeringen har nu lämnat en remiss till lagrådet med detta förslag. Förändringen ska träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.

Läs regeringens pressmeddelande om grundläggande behörighet på yrkesprogram 

Läs Handelsrådets debattartikel om gymnasieutbildning

Uppdaterad: 19 februari 2018