Hur påverkar musiken i butiken arbetsmiljön?

Hur påverkar musiken arbetsmiljön för dig som jobbar i butik? Det är ämnet för en enkät som Handels i dagarna skickar till 10.000  medlemmar. 

Musik i högtalarna är vanligt i många butiker. Meningen med det är ju att kunderna ska trivas och påverka butikens försäljning. Men musiken påverkar förstås också arbetsmiljön för dem som jobbar där, som måste lyssna hela dagarna.

Nu vill Handels ta reda på hur anställda påverkas av musiken. Frågorna i enkäten handlar bland annat om volymen, om musiken ger trivsel eller skapar stress och vem som bestämmer vilken musik som spelas. 

Enkätundersökningen skickas ut via mejl till ett urval av 10.000 medlemmar som arbetar i butik i mitten av april. Resultatet presenteras några månader senare.

Den som blir medlem i Handels medger i sin inträdesansökan att förbundet får använda personuppgifter för att kontakta dem för att samla facklig information för statistiska ändamål. 

Publicerad: 13 april 2018