Ministern vill genomföra parternas MBL-förslag om strejkrätten

- Det är självklart att parternas förslag som jag fick idag, går före andra förslag när det gäller att lösa problemet med den svenska modellen, som situationen i Göteborgs hamn visat på.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, var klar och tydlig i sitt besked till parternas förslag om strejkrätten i den svenska modellen. Hon kommenterade förslaget vid en egen presskonferens, strax efter den som fack och arbetsgivare hade tillsammans. 

- Parterna har funnit ett välbalanserat och fullt genomförbart förslag. Det är ett styrkebesked för den svenska modellen att parterna har kunnat samarbeta konstruktivt och hittat en lösning, när det visade sig att den svenska modellen inte fungerat tillfredsställande, sa Ylva Johansson på sin presskonferens.

Hon betonade också att konflikträtten är en mycket viktig del i den svenska modellen. Men när problemen i Göteborgs hamn uppstod var hon tvungen att tillsätta en utredning för att se vad som behöver förändras. Utredningen ska presenteras inom några dagar – men nu behövs den inte.

- Min preliminära bedömning är att parternas förslag ska ligga till grund för lagstiftningen och jag kommer att söka brett politiskt stöd för det, sa Ylva Johansson.

Med tanke på den totala uppslutningen från arbetsmarknadens parter borde det heller inte vara svårt att få detta stöd i riksdagen, oavsett politisk majoritet.

Läs artikeln om parternas överenskommelse här.

Uppdaterad: 5 juni 2018