Rapport om #metoo-uppropen i handeln

Susanna Gideonsson och Maria Karlsson, en av rapportförfattarna.

I dag den 10 januari släpps en rapport om sexuella trakasserier mot handelsanställda. Rapporten tar upp de vittnesmål som samlades in i Facebook-gruppen ”Obekväm arbetstid” som en del av den världsomspännande Me too-rörelsen.

Rapporten har skrivits av initiativtagarna till Facebook-gruppen och Handelsanställdas förbund har hjälpt till med publiceringen.

- Vi har vetat länge att sexuella trakasserier förekommer även i vår bransch. Det här är en viktig rapport som gör att vi inte längre kan titta åt ett annat håll. Nu startar ett förändringsarbete som både fackförbund och arbetsgivare måste delta i, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Trakasserier mot handelsanställda utförs oftast av kunder, enligt rapportförfattarna som har gått igenom alla vittnesmål i facebookgruppen. Arbetskamrater är den näst vanligaste förövargruppen, följd av chefer. Anställda berättar även om att de har utsatts för trakasserier av säkerhetspersonal, leverantörer eller säljare som besöker butiken.

Otrygga anställningar och korttidskontrakt är vanligt förekommande i handeln. Det gör att många inte vågar anmäla trakasserier av rädsla för att stöta sig med arbetsgivaren eller kollegorna och därmed inte få fortsatt anställning, visar vittnesmålen.

På många arbetsplatser kan det också finnas en arbetskultur och jargong där sexuella anspelningar och trakasserier normaliseras och slätas över.

Läs hela rapporten här.

Läs kortversion av rapporten här.

Intervju i Handelsnytt med en av författarna till rapporten.

Uppdaterad: 10 januari 2019