Riksdagen sa ja till skatteavdrag för fackavgiften

Från 1 juli går det att göra skatteavdrag för sin fackföreningsavgift. Igår sa riksdagen ja till regeringens förslag.

Beslutet innebär att alla som har en fackavgift på minst 400 kronor per år kan dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen.

Skattereduktion för fackföreningsavgiften fanns under åren 2002-2006, men avskaffades sedan av en borgerliga regering. Orsaken till att S-regeringen föreslagit att återinföra systemet är att man vill värna den svenska modellen, där villkoren på arbetsmarknaden avgörs genom förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. För att modellen ska fungera krävs att parterna är jämbördiga, till exempel vad avser organisationsgraden. Idag är dock organisationsgraden (det vill säga andelen medlemmar i en arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisation) högre bland arbetsgivarna. Arbetsgivarna kan dessutom göra skatteavdrag på kostnaderna för sin medlemsavgift, vilket bland annat var en anledning till att skattereduktion på fackföreningsavgiften infördes förra gången.

Nu har alltså riksdagen sagt ja till regeringens förslag. Det gick igenom tack vare att  ledamöterna från de borgerliga partierna lade ner sina röster, vilket är vanligt av oppositionen när regeringen presenterar sin budget för riksdagen. Bara Sverigedemokraterna röstade nej till förslaget.

Ett räkneexempel: För den som betalar 400 kronor i månaden i fackföreningsavgift (avgiften till a-kassan icke medräknad) blir avdraget på skatten 25 procent av 400 kr, det vill säga 100 kronor i månaden eller 1.200 kronor per år.

Läs mer om riksdagens beslut.

Läs vår blogg som förklarar bakgrunden i frågan.

Uppdaterad: 17 maj 2018