S lovar stoppa vinstjakten för skolan

Stopp för nya vinstdrivande skolor och krafttag mot glädjebetygen. Men lättare att etablera idéburna skolor som återinvesterar vinsten i verksamheten. Det är några av de förslag som Socialdemokraterna presenterade idag, som en del i att stoppa vinstjakten i välfärden. 

- Vinstjakten i välfärden är en valfråga, inte något som dog i och med att vår proposition röstades ner i riksdagen för ett par veckor sedan, sa civilminister Ardalan Shekarabi, när han presenterade förslaget på en presskonferens idag tillsammans med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Nu gäller det alltså skolan, men Ardalan Shekarabi lovade att återkomma med partiets förslag att begränsa vinstjakten i äldreomsorgen.

- Vi vet att det finns en majoritet för vinstbegränsningar hos väljarna, sa Ardalan Shekarabi, som beskrev förslaget som en tydlig konsumentupplysning till väljarna inför valet. 

Förslaget om skolan i sex punkter

Socialdemokraternas förslag om skolan innehåller sex punkter:

  1. Stopp för nya vinstdrivande skolor. I väntan på en lagstiftning som kan begränsa vinsterna vill S ha ett snabbt stopp för etablering av nya vinstdrivande skolor. Men S betonar samtidigt att de tycker att fristående skolor är bra, det ökar valfriheten. Därför vill man underlätta för fristående idéburna skolor att etablera sig, sådana som återinvesterar vinsten i sin verksamhet.

  2. Gemensam antagning för alla skolor, såväl friskolor som kommunala skolor. Dagens system med kötid till friskolor missgynnar de som är födda sent på året, de som flyttar och de som kommer från andra länder. Skolvalet måste bygga på att alla som vill välja skola också har en reell möjlighet att göra det, anser S.

  3. Skolpengen ska ta hänsyn till elevens behov. Systemet ska ändras så att de resurser en skola får faktiskt speglar de behov eleverna har. Idag kan vinstdrivande skolor med studievana elever överkompenseras, vilket skapar utrymme för stora vinster för ägarna.

  4. Reglerna för skolreklam ska skärpas. Informationen till eleverna inför skolval ska vara saklig och kontrollerbar och inte bygga på reklam om olika gratiserbjudanden.

  5. Offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor. Medborgarna ska ha samma rätt till insyn i fristående skolor som man har i kommunala skolor.

  6. Krafttag mot glädjebetygen. Betygen ska spegla elevernas kunskaper, inte vilken skola de går på. Flera studier visar att vinstdrivande skolor sätter högre betyg för samma kunskapsnivå jämfört med kommunala skolor. 

Sverige först med privatiseringar

Anna Ekström satte förslaget i ett historiskt perspektiv.

- När vi tillät privatiseringar i början av 1990-talet trodde vi att det skulle leda till en bättre skola för eleverna och bättre villkor för de anställda. Nu ser vi att det blev tvärtom.

- Kunskapsresultaten i svenska skolan har sjunkit snabbare än i andra länder och det är inga andra som har tagit efter vårt system, sa Anna Ekström. 

Flera rapporter och undersökningar, till exempelvis från Institutet för näringslivsforskning och från Skolverket, har på senare tid visat på vilka konsekvenser ett skolsystem som drivs av privata vinster för med sig. Eleverna i privata skolkoncerner får högre betyg för samma kunskaper jämfört med kommunala skolor.

Skolverket har också krävt tillbaka stora belopp från koncerner som inte kunnat leverera den undervisning de lovat. Alldeles nyligen fattade Skolinspektionen beslut om att lägga ner en vinstdrivande friskola i Stockholm för att de inte kunde garantera elevernas rätt till utbildning.

Prioriterad fråga för Handels medlemmar

Att stoppa vinstjakten i välfärden är en av Handels medlemmars fem prioriterade frågor i valet. Handels undersökningar visar att en stor majoritet av medlemmarna, oavsett partisympatier, vill stoppa vinster i välfärden.

Uppdaterad: 20 juni 2018