Satsningar på välfärd i stället för sänkt skatt

I höstas la regeringen en budget som innebar massiva satsningar på välfärden. I den vårbudget som presenterats idag fortsätter man på den vägen, konstaterar Handels ordförande Susanna Gideonsson i en kommentar:

Man gör investeringar som bygger vårt samhälle starkare, och gör att alla får ta del av det välstånd som skapas. Det kan man göra tack vare att man avvisat de skattesänkningar både Moderaterna och Sverigedemokraterna tidigare föreslagit.

Stärkt arbetsmiljöarbete

Att sexuella trakasserier finns i hela samhället blev smärtsamt tydligt när #metoo-uppropen hördes från bransch eller bransch. Därför är det bra att budgeten innehåller flera satsningar för att arbeta mot trakasserier. Särskilt bra är den som riktar sig till arbetslivet med 10 miljoner till information och utbildning och 15 miljoner till de regionala skyddsombuden för att stärka den delen av arbetsmiljöarbetet. Alla ska kunna känna sig trygga på jobbet.

Bättre förutsättningar för schyssta jobb

De jobb människor erbjuds ska vara schyssta jobb. Svarta jobb är ett sätt att pressa ner lönekostnaderna, som går ut över arbetstagarnas trygghet. Därför är satsningen om 60 miljoner kronor på att nyanlända ska lära sig språket snabbare så viktig – utan språket är det lättare att hamna i den grå eller svarta sektorn.

Skatteverket kan kontrollera att alla följer spelets regler. Och nu tillför regeringen medel till Skatteverket, för att man ska kunna göra oanmälda kontroller av personalliggare, som till exempel används på frisörföretag. Från den 1 juli utökas de verksamheter där personalliggare krävs till att även omfatta bland annat kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, där flera av Handels medlemmar jobbar.

Viktiga satsningar på ungdomar

Ungdomarna är vår framtid. Det är självklart i ett jämlikt samhälle att det inte är föräldrarnas inkomster eller var du bor som bestämmer hur det går i skolan. Satsningen i budgeten på att ekonomiska resurser ska fördelas efter skolors behov är mycket bra. Bland annat ska skolor med låga kunskapsresultat eller där många elever inte fullföljer sina studier få stöd. Efter skolan kommer arbetslivet och det är viktigt att unga tidigt kan få arbetslivserfarenhet. Satsningen om 100 miljoner kronor för att öka antalet sommarjobb i kommunerna är också den mycket välkommen.

Med höstens välfärdsbudget och denna vårbudget går vi en intressant valrörelse till mötes. Ett tryggt samhälle bygger vi genom gemensamma satsningar. Det kräver en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering.

Läs mer om regeringens vårbudget här. 

Uppdaterad: 16 april 2018