Tandvård för alla!

Handels välkomnar att den socialdemokratiskt ledda regeringen nu tillsätter en utredning för att möjliggöra en jämlik tandhälsa.

Att tandvården, till skillnad från sjukvård, till så stor del bekostas av individen har gjort tandhälsan till en klassfråga. Att tandvården ska finansieras via skatten är en av de fem frågor Handels prioriterar inför höstens val.

- En jämlikhetsreform som gör skillnad för vanligt folk, kommenterar Handels ordförande Susanna Gideonsson.
- Vi vet från våra medlemsundersökningar att det finns ett starkt tryck bland våra medlemmar i denna fråga.

Det är också en av de frågor där det alltid kommer många motioner till vår egen kongress, och vi beslutade redan 2006 att driva det här kravet.

Inför valet driver Handels krav för tryggare jobb. Anställningsformen allmän visstid ska tas bort, LAS ska skydda mot hyvling av timmar från anställningskontraktet och missbruk av bemanningsföretag ska förhindras. Förbundet vill också se tydliga begränsningar av vinsterna i välfärden. Och så då en satsning på tandvården.

- Det går bra för Sverige, säger Susanna Gideonsson. Det måste komma vanligt folk till del, både i form av ett mer hållbart arbetsliv och i form av en upprustad välfärd.
- Regeringens initiativ till att utreda tandvården visar att Socialdemokraterna delar den ambitionen.

Det lägger grunden för en offensiv valrörelse!

Uppdaterad: 9 mars 2018