Trygga jobba viktig S-fråga inför EU-valet

Flera viktiga fackliga frågor är med i Socialdemokraternas manifest inför EU-valet, som presenterades idag. Ett exempel är Handels hjärtefråga om att minska andelen otrygga anställningar och ofrivilliga deltider.

Socialdemokraternas valmanifest inför EU-valet presenterades på en pressträff med statsminister Stefan Löfven och de tre personer som toppar S lista, Heléne Fritzon, Johan Danielsson och Jytte Guteland. 

Johan Danielsson, som arbetar på LO, fick berätta om de fackliga frågorna i manifestet. Ett Europa som skapar fler, trygga jobb är den övergripande beskrivningen. Styrkan i EU-samarbetet ska användas för att förbättra villkoren för vanligt folk. Löntagarnas intressen ska gå före storföretagens, de svenska kollektivavtalen försvaras, fusk stoppas, fler kvinnor ska jobba och det ska bli fler gröna jobb.

Vägen till detta formuleras i 14 punkter. Socialdemokraterna vill bland annat:

  • Skapa ett socialt och mer rättvist Europa där medlemsländerna höjer ambitionerna utifrån den sociala pelaren från Göteborg 2017.
  • Säkra att svenska kollektivavtal gäller på svensk arbetsmarknad.
  • Minska andelen otrygga anställningar och ofrivilliga deltider. Detta är en av Handels prioriterade frågor inför valet till EU-parlamentet. Socialdemokraterna anser att EU behöver en ny jämställdhetsstrategi som tydligare lyfter kvinnors situation på arbetsmarknaden.
  • Även Handels andra prioriterade fråga finns med i Socialdemokraternas manifest. Den handlar om att begränsa missbruket av bemanningsföretag och att inhyrning i huvudsak ska användas som komplement vid tillfälliga arbetstoppar. 

Valmanifestet handlar även om åtgärder som ska förbättra demokratin, under rubriken Ett Europa som försvarar demokratin. Ett exempel är att skärpa kraven på medlemsstaterna att respektera de mänskliga fri- och rättigheterna. Om länderna inte gör det ska rösträtten i EU-rådet försvinna och EU-stödet upphöra. 

Klimatet har en egen del i manifestet. Ett Europa som går före i kampen mot klimathotet, är rubriken. För det första vill Socialdemokraterna att EU:s klimatmål för växthusgaser ska nås senast 2050 och att utsläppen ska minskas med 55 procent till år 2030. Samma regler ska gälla i alla EU:s länder, så att företag inte ska kunna konkurrera genom att strunta i klimatkrav. Sanktioner mot företag som inte lever upp till EU:s miljökrav ska skärpas. Några krav gäller resandet, att få fler nattåg och gränsöverskridande biljettförsäljning och att minska flygets klimatpåverkan. 

Sista delen i valmanifestet har rubriken Ett Europa som är en stark global aktör i en orolig tid. Det handlar bland annat om att stärka utrikes- och säkerhetspolitiken och förbättra samarbetet i EU i säkerhets- och försvarsfrågor. Socialdemokraterna vill till exempel att alla medlemsländer ska dela på ansvaret för flyktingar och att de som inte tar ansvar för att ta emot asylsökande ska kunna uteslutas ur Schengen och nekas EU-medel. 

Socialdemokraternas hela valmanifest inför EU-valet den 26e maj

Läs mer om Handels prioriterade frågor i EU-valet. 

Uppdaterad: 15 maj 2019