Skyddsombudsundersökning 2019

Skyddsombudsundersökningen visar att den psykosociala arbetsmiljön upplevs som dålig. Det största arbetsmiljöproblemet som skyddsombuden lyfter är bland annat den höga arbetsbelastningen. Undersökningen genomfördes under hösten 2019, och riktade sig till skyddsombud som fick svara på frågor om hur rollen som skyddsombud, samt den egna arbetsplatsens organisation och arbetsmiljö.

Läs hela undersökningen här. 

Uppdaterad: 18 oktober 2019