Handels ordförande: "Vi är beredda att ta en ordentlig strid"

825 kronor i månaden, utökad ob-ersättning och mer inflytande. Det är några av de yrkanden Handels lämnat till Svensk Handel i dag. Parterna har växlat krav inför nya kollektivavtal för anställda i privata butiker, lager och e-handel.

- Den här avtalsrörelsen är oerhört viktig på många plan och vi är beredda att ta en ordentlig strid för våra medlemmar, sa Susanna Gideonsson, Handels ordförande, vid presskonferensen idag, när förbundets yrkanden presenterades.

Hon syftade bland annat på att ojämlikheten i samhället ökar, att de sämst ställda fått det ännu sämre och att Handels viktigaste uppgift är att kämpa för ett drägligt arbetsliv för de anställda.

Handeln är mitt i en stor strukturomvandling, med större och färre aktörer. Numera är handeln den största och mest internationella branschen i det privata näringslivet.

- Men vinsterna är stora, och VD-arna fick ordentliga löneökningar, i genomsnitt 7,2 procent, medan våra medlemmar fick 1,6 procent. Det sticker i ögonen, både för oss och medlemmarna.

Yrkanden från Handels till arbetsgivarorganisationen Svensk Handel idag:

  • 825 kronor mer per månad och heltidsanställd och på avtalens minimilöner
  • Ob-ersättningen utökas och anpassas efter dagens förändrade arbetstider 
  • Mer ledig tid, bättre löneutveckling och mer inflytande över arbetstiden
  • Ett stärkt skydd mot sexuella trakasserier
  • Arbetsgivaren ska ta ett tydligare ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering
  • Det ska synas på lönespecifikationen att arbetsgivaren satt av pengar till pensionen

När det gäller OB handlar det om att utöka ersättningen för obekväm arbetstid. Många butiker och lager håller numera öppet större delen av dygnet. Därför måste anställda arbeta på tider som är obekväma, men som inte ger OB i dagens avtal. Det kan exempelvis gälla väldigt tidiga mornar.

Handels deltar i LO-samordningen, vilket innebär att vissa krav är gemensamma för flera förbund. Det gäller till exempel kravet på ett starkare skydd mot sexuella trakasserier, vilket är ett vanligt problem för butiksanställda. I LO-samordningen ingår även en satsning på lågavlönade. Detta innebär att de som tjänar mindre än 26.100 kronor ska få lika stor höjning som de som tjänar 26.100.

Vill ha ettårigt avtal

Missbruket av allmän visstid, hyvling av arbetstid och rätten till heltid är viktiga frågor framför allt för butiksanställda. De finns med i  förhandlingarna om trygghet och omställning som LO, Svenskt Näringsliv och PTK ska vara klara med under 2020.

Handels yrkar dock på att avtalet med Svensk Handel för butiker och lager ska gälla i ett år. Om frågorna om hyvling, allmän visstid med flera inte har lösts i omställningsförhandlingarna lär de återkomma i förhandlingarna inför nästa kollektivavtal.

Läs mer om bakgrunden till Handels krav i Förutsättningar för avtalsrörelsen 2020.

Uppdaterad: 31 januari 2020