Hur påverkas du av corona?

En hälsning till alla medlemmar från förbundsordförande Susanna Gideonsson.

Hela samhället påverkas av corona-viruset och covid -19. Det gäller både på jobbet och i privatlivet. 

Covid -19 är klassat som en allmänfarlig sjukdom och därför kan samhället bestämma olika regler, till exempel om hur man får resa och träffas. Hos folkhälsomyndigheten finns frågor och svar för dig som privatperson kring detta. Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, för att skydda dig själv och andra från att bli sjuka!

När det gäller ditt jobb och din arbetsplats är det arbetsgivaren som ansvarar för att göra en riskbedömning, enligt arbetsmiljölagens regler. I den ska det finnas en planering om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Din arbetsgivare ska informera dig om vad som gäller.

Här har vi samlat frågor och svar som rör corona, korttidspermittering och nya riktlinjer för handeln:

Läs mer om korttidspermittering

Läs mer om nya riktlinjer för handeln

 • Vad betyder korttidspermittering?

  Det betyder att du som anställd under en begränsad tid går ner i arbetstid med 20 40 eller 60 procent. Lönen blir då drygt 90 procent.

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Min arbetsgivare säger att han tänker korttidspermittera oss anställda efter beslut från regeringen. Vad innebär det?

  Handels har kommit överens om ett avtal om korttidspermittering med arbetsgivarna, som utgår från regeringens beslut.
  Första steget är att arbetsgivaren kallar till lokal förhandling med Handels om att införa  korttidspermitteringen. Tanken med systemet är att du får en tillfällig reducering av din arbetstid och en viss sänkning av din lön. Du får lön (den reducerade) utbetald som vanligt av arbetsgivaren. Sen kan arbetsgivaren ansöka om stöd från staten. 

  Uppdaterad den 19 mars 2020
 • Hur länge kan korttidspermittering pågå?

  Det är fack och arbetsgivare på varje arbetsplats som bestämmer vilken period som ska gälla. Korttidspermitteringen kan gälla max sex månader med en möjlig förlängning på  tre månader. Dock längst till och med 31 december 2020.

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Får jag tillbaka mitt vanliga jobb sen?

  Ja, korttidspermittering gäller under en begränsad tid. Därefter ska du återgå till din ursprungliga sysselsättningsgrad. 

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Behöver jag som anställd göra något för att få lön vid korttidspermittering?

  Nej, du som är anställd får din (reducerade) lön som vanligt från arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansöker om och får ersättning från staten i efterhand.

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Har jag rätt till a-kassa under tiden jag har korttidspermittering?

  Nej, du har inte blivit uppsagd och din anställning består, dock med begränsad lön under perioden.

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Vad händer om min anställning upphör under tiden jag har korttidspermittering?

  Arbetsgivaren måste alltid förhandla med facket om uppsägningar, det gäller även nu. Under uppsägningstiden kan du inte ha villkor som korttidspermitterad. Det ska regleras  i förhandlingen om uppsägningen.

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Kan arbetsgivaren på grund av coronaviruset sänka våra arbetstider?

  Om arbetsgivaren vill sänka timmarna på ditt anställningskontrakt måste hen förhandla med Handels innan sänkningen genomförs. Det gäller oavsett om det skulle handla om att hyvla timmar för hela personalgruppen eller om förändringen gäller endast en person.  

  OBS att korttidspermittering inte är en sänkning av timmarna på anställningskontrakten! Men företaget måste ändå förhandla med Handels innan eventuell korttidspermittering införs.

  Uppdaterad den 19 mars 2020
 • Om huvudarbetsgivare permitterar får man då arbeta upp timmarna som blir över hos annan arbetsgivare?

  Det beror på om du jobbar heltid eller deltid.

  Jobbar du heltid och blir permitterad under en kort period rekommenderar vi att du inte tar anställning hos en annan arbetsgivare. Systemet med korttidspermittering innebär ju att du får drygt 90 procent av din lön och du har även en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Det kan vara så att du riskerar att bryta mot reglerna kring korttidspermittering och mot kollektivavtalet om du tar en extra anställning vid sidan av. I så fall riskerar du att mista en del av din lön.

  Jobbar du deltid för att arbetsgivaren inte kan erbjuda fler timmar ska du kunna ta en extra anställning vid sidan av. Det gäller i så fall inte för att ersätta de timmar du blivit permitterad, utan de timmar som är över upp till heltid utifrån din ordinarie deltidsanställning. (Ett exempel: om du jobbar deltid 30 timmar och blir permitterad 20, 40 eller 60 procent av tiden, så kan du söka annat jobb på tio timmar, det vill säga skillnaden mellan 30 och 40 timmar).

  Om du som korttidspermitterad deltidsanställd tar en extra anställning ska du informera din ordinarie arbetsgivare. 

  Uppdaterad den 19 mars 2020
 • Min chef vill att jag ska jobba på en annan arbetsplats ett tag, är det ok?

  Ja. Som anställd kan du beordras att tillfälligt arbeta på annan arbetsplats än din ordinarie, förutsatt att arbetsplatsen ligger inom rimligt pendlingsavstånd från hemmet. Detta behöver inte förhandlas med facket. Arbetsgivaren ska diskutera förändringen med dig och komma överens om hur snabbt den är praktiskt möjlig att genomföra.

  Om du får ökade kostnader på grund av att du måste byta arbetsplats ska arbetsgivaren ersätta dig för dem.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Kan min arbetsgivare låna ut mig till ett helt annat företag hur som helst?

  Nej, inte hur som helst. Det måste vara på frivillig basis och efter överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Gäller det flera arbetstagare kan företaget komma överens med den lokala fackliga organisationen.

  Den arbetsgivare som lånar ut personal har fortsatt arbetsgivaransvar och anställningsvillkoren gäller oförändrat. Arbetsgivaren ska också stå för eventuella ökade kostnader som arbetstagaren kan få i samband utlåningen.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Chefen vill ändra butikens öppettider eftersom vi har så få kunder. Är det ok?

  Ja, det är ok om det föreligger synnerliga skäl för detta, till exempel förändrad kundtillströmning. Arbetsgivaren ska så fort som möjligt informera Handels lokalt om detta.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Butiken har nya öppettider och ska stänga kl. 18.00 på vardagar. Arbetsgivaren måste ändra i schemat. Vad händer med ob-ersättningen som man annars har rätt till från 18.15?

  Arbetsgivaren kan i det väldigt speciella läge som nu gäller med kort varsel ändra i schemat för att anpassa sig till de nya öppettiderna. Detta är en tillfällig lösning på grund av det förändrade läget med minskad kundtillströmning. Timmar som annars brukar vara utlagda efter till exempel 18.15 på vardagar ska i så fall läggas ut vid andra tider under veckan eller senare på samma schemaperiod. Detta gör att ob-ersättningen just nu kan utebli.

  Uppdaterad den 19 mars 2020
 • Kan en arbetsgivare avsluta en tidsbegränsad anställning som till exempel visstid eller vikariat på grund av coronaviruset?

  Arbetsgivarens möjlighet att avsluta en tidsbegränsad anställning beror inte på om anledningen till det är coronaviruset eller något annat. Villkoren för tidsbegränsade anställningar och hur de kan avslutas kan variera väldigt mycket beroende på om man arbetar på företag med kollektivavtal, hur länge man varit anställd, vad som står i kontrakt och annat. Om du har en tidsbegränsad anställning som arbetsgivaren vill avsluta är det bäst att kontakta Handels, så du kan vara säker på att det går till på rätt sätt.

  Uppdaterad den 19 mars 2020
 • Hur kan jag ta reda på om jag är med i Handels a-kassa?

  Om du är med i a-kassan kan du logga in på a-kassans Mina sidor. Men det kan även gå att logga in om du tidigare har varit medlem. För att se om du är medlem just nu måste du även gå in på ”Min profil”. Där framgår om du har ett aktivt medlemskap länk till inloggningen.

  Om du ansökte om medlemskap nyligen så gäller detta: Medlemskap beviljas alltid från den första i en kalendermånad och tidigast från den första i den månad som ansökan kommer in till a-kassan. Om du inte är medlem så kan du söka medlemskap här: https://handels.se/akassan/medlemskap/ansokan/

  Uppdaterad den 23 mars 2020
 • Hur blir det med min semester?

  Beviljad semester ska kvarstå. Du och arbetsgivaren kan komma överens om ändringar av redan beviljad semester.

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Påverkas några av mina försäkringar på jobbet av detta?

  Nej.

  Uppdaterad den 18 mars 2020
 • Hur ska jag göra om jag känner mig lite krasslig men i vanliga fall ändå skulle ha gått till jobbet?

  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga att alla som har luftvägsbesvär som hosta och andningsbesvär eller feber ska sjukanmäla sig och stanna hemma. Det är bra att läsa mer hos Folkhälsomyndigheten. På grund av coronaviruset har regeringen beslut att ta bort det karensavdrag man annars får i början av varje sjukskrivningsperiod. Dessutom tar staten över ansvaret för de första 14 dagarna i en sjukperiod och det behövs inte något läkarintyg för att stanna hemma den perioden. Du kan alltså vara sjuk hemma utan sjukintyg i 14 dagar.

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Jag har beviljad semester, men resan blir inte av eftersom researrangören ställde in. Har jag rätt att få arbeta och spara den semestern?

  Du har inte rätt att avbryta redan överenskommen semester. Semestern gäller även om resan inte blir av. Du och arbetsgivaren kan förstås komma överens om att du ska jobba, men du har inte rätt att kräva det.

  Uppdaterad den 17 mars 2020
 • Kan min arbetsgivare tvinga mig till karantän utan lön om jag åker till ett land som UD avrådde från att resa till?

  Ja, det kan en arbetsgivare göra. Om du reser till en plats du innan resan vet att UD klassar som ett riskområde kan dina kollegor utsättas för risk då du återgår i arbete. Eftersom arbetsgivaren är ansvarig för din och dina kollegors arbetsmiljö och du haft möjlighet att avstå från resan kan arbetsgivaren be dig att stanna hemma i 14 dagar utan lön om du ändå åker.

  Om det däremot inte finns avrådan från berörd myndighet så är vår mening att arbetsgivaren ska betala lön om hen inte vill att du vid hemkomst kommer in och jobbar. Aktuella rekommendationer kring resmål hittar du på: www.regeringen.se/uds-reseinformation/ OBS att myndigheterna nu avråder från ALLA resor utanför Sverige (från den 14/3).

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Är det ogiltig frånvaro om jag blir fast i ett annat land om flyget ställts in på grund av risk för smitta eller ett myndighetsbeslut?

  Om flyget ställs in på grund av myndighetsbeslut är det inte att anse som ogiltig frånvaro. Däremot har du inte rätt till lön innan du kan komma till arbetet. Om du inte kunnat ta dig hem av annan anledning är det i princip att betrakta som olovlig frånvaro.

  I båda fallen råder vi dig att kontakta din arbetsgivare omgående. Du är också välkommen att kontakta Handels fackliga rådgivning. Du kan även kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du har något skydd för detta. I ditt medlemskap i Handels ingår försäkringar i Folksam. Läs mer hos Folksam.

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Kan jag stanna hemma från jobbet om jag har en nära anhörig som har allvarlig underliggande sjukdom?

  Det skulle kunna vara så att man vill stanna hemma för att minimera risken att en nära anhörig blir smittad. Detta är inte fullt ut reglerat men det finns inget som automatiskt ger dig rätt att stanna hemma från arbetet. 

  Kontakta 1177 Vårdguiden och sätta dig in i Folkhälsoinstitutets riktlinjer. Om vårdpersonal anser att din anhöriga löper särskilt hög risk för att bli smittad och därför råder dig att vara hemma bör du kontakta Försäkringskassan om eventuell ersättning.

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Barnen får inte gå till skola eller förskola! Får jag stanna hemma och ta hand om dem och vem betalar ersättning till mig i så fall?

  Det finns ännu inget tydligt svar på denna fråga. Så fort vi får ny information kommer denna sida att uppdateras.

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Jag jobbar som frisör eller med skönhetsvård och vill inte vara så nära kunderna. Vad kan jag göra?

  Den som arbetar med skönhetsvård eller som frisör kan ha mycket närkontakt med kunder vid till exempel behandlingar eller klippningar. Men så länge arbetsgivaren inte har bestämt något annat ska du utföra arbetsuppgifterna som vanligt. Arbetsgivaren är dock ansvarig för att systematiskt se över alla risker i arbetsmiljön och behöver därför vidta de åtgärder som krävs för att slippa smittspridning bland de anställda.

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Hur ser de nya reglerna kring karensavdrag och läkarintyg ut?

  Regeringen har fattat beslut om att under en period ta bort det karensavdrag man annars får i början av varje sjukskrivningsperiod. Det innebär i praktiken att du har rätt till sjuklön från första dagen om du blir sjuk.  

  Regeringen har även beslutat att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från dag åtta under sjuklöneperioden. Från dag 14 krävs fortfarande läkarintyg. 

  Uppdaterad den 17 mars 2020
 • Vilken skyddsutrustning har jag rätt att bära på jobbet?

  Arbetsgivaren ska dagligen hålla sig uppdaterad på nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Arbetsgivaren är den högste arbetsmiljöansvarige på din arbetsplats och ska därför systematiskt analysera och bedöma risker, ta aktiva åtgärder och kontrollera att resurser finns för att ni ska vara trygga på arbetet. Arbetsgivaren ska även ta in era synpunkter i samband med den risk- och konsekvensanalys hen genomför.

  Visar analyser att det är nödvändigt att bära skyddsutrustning ska arbetsgivaren se till att det finns.

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Har jag rätt stanna hemma från jobbet om jag är orolig för att bli smittad av coronaviruset?

  Nej, du har inte rätt att stanna hemma från arbetet bara för att du själv är orolig. Om man är orolig ska man genast prata med sin arbetsgivare. Det är hen som är skyldig att utreda och åtgärda eventuella risker i arbetsmiljön oavsett om det skulle handla om coronaviruset eller annat. Stanna hemma ska du göra om du känner dig sjuk, om du är sjukskriven eller läkare eller arbetsgivaren har sagt att du ska vara hemma.

  Uppdaterad den 13 mars 2020
 • Kan min arbetsgivare bestämma att jag ska jobba mindre nu, men mer längre fram?

  Ja, man kan enligt kollektivavtalet ha en beräkningsperiod på max 52 veckor, som innebär att man inom den perioden kan lägga ut längre eller kortare arbetstid.

  Det innebär att om det finns ett behov så kan arbetstiden under den närmaste tiden minskas för att senare ökas, eller tvärtom. Sammantaget ska den genomsnittliga arbetstiden under beräkningsperioden motsvara den kontrakterade veckoarbetstiden.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Min arbetsgivare vill att jag ska jobba natt, kan hen beordra mig till det?

  Om arbetsgivaren förhandlar med Handels om detta, så finns möjligheten att arbetstiden kan läggas ut mellan kl 00 – 05.

  I nuvarande exceptionella situation inom dagligvaruhandeln förutsätter parterna att sådana överenskommelser träffas när det behövs för att upprätthålla verksamheten, till exempel för att fylla på varor eller hantera e-handel. Det innebär att butiken inte får hålla öppet för kunder under natten.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
 • Varför har ni luckrat upp reglerna om dygns- och veckovila?

  Enligt arbetstidslagen får avsteg från regler om dygns- och veckovila göras tillfälligtvis om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

  Parterna är överens om att det till följd av coronaviruset och dess effekter föreligger sådana särskilda förhållanden.

  Uppdaterad den 20 mars 2020
Publicerad: 18 mars 2020