Hur beräknar jag som frisör min lön vid korttidspermittering?

För den permitterade tiden ska lönen utgå från en genomsnittsberäkning av frisörens lön per timme utifrån löneutbetalningarna i november 2019, december 2019 och januari 2020. I genomsnittsberäkningen inkluderas basbelopp, arbets- och försäljningsprovisioner, tjänstetidstillägg, ob-tillägg och personliga lönetillägg. Från den lönen ska sedan den aktuella procentsatsen dras beroende på permitteringsgrad, det vill säga 20, 40 eller 60 procent.

För de permitterade timmarna betalas den genomsnittsberäknade timlönen ut. För de arbetade timmarna betalas lön enligt avtal, som vanligt.

Detta innebär att basbelopp och andra lönedelar ska betalas ut för de timmar som arbetas. Basbelopp utifrån den tjänstgöringsgrad som arbetas, provision som vanligt och lönen måste sedan jämföras mot aktuell garantilön, det vill säga den garantilön som blir aktuell utifrån de timmar som ska arbetas när permitteringen är borträknad.

Fler vanliga frågor.