Mitt schema ändras ofta och jag får veta bara några dagar innan det ska börja gälla. Samma gäller vilka timmar jag är korttidspermitterad. Är det ok?

När det gäller schemaändring gäller oftast att det ska meddelas skriftligt en månad innan den börjar gälla. Detta är alltså huvudregeln men överenskommelse om annat får träffas med Handels eller direkt med dig som anställd. 

När det gäller de timmar du är korttidspermitterad är det lite annorlunda. Om arbetsgivaren behöver få in dig med relativt kort varsel kan detta ibland vara ok eftersom permitterad tid egentligen är avlönad arbetstid, även om du normalt sett inte arbetar dessa timmar. Skulle det ske måste dock arbetsgivaren se till att du får igen dessa permitteringstimmar senare under samma permitteringsperiod. Detta förfarande ska normalt sett inte sättas i system. 

Om de permitterade timmarna inte är utlagda i schemat minskar arbetsgivarens möjlighet att begära att du ska inställa dig med kort varsel. Om de permitterade timmarna är utlagda så ska du stå till arbetsgivarens förfogande även dessa timmar. Det ska dock vara en rimlig tid du får på dig för att inställa dig till arbetsplatsen. Hänsyn behöver tas till restid, barnomsorg och så vidare

Fler vanliga frågor.