Påverkas semesterlönen av min korttidspermittering?

Handels utgångspunkt är att semesterlönen ska betalas ut som vanligt för perioden du haft semester istället för att jobba med permitteringslön. Semesterlönen är intjänad sedan tidigare och vi menar därför att det inte ska göras ett avdrag på denna. I de flesta av våra kollektivavtal finns det dessutom regler kring garantibelopp vid semester.  

Skulle det uppstå problem kring detta, kontakta Handels fackliga rådgivning på 0771 666 444 för vidare rådgivning och hjälp. 

Nästa års semesterlön kan dock bli påverkad av korttidspermitteringen, eftersom semesterlönen oftast baseras på ett procentbelopp av den lön du tjänat in året innan du tar ut semestern.

Fler vanliga frågor.