Avtalsrörelsen

Nu får du högre lön!

Nu finns det nya avtal för dig som jobbar på Coop, Akademibokhandeln eller second hand-butiker. Handels har kommit överens med arbetsgivarna om de högsta löneökningarna någonsin.
Följ avtalsrörelsen

Vi fortsätter att förhandla om fler avtal

Nya avtal

Nu finns nya avtal för dig som jobbar på Coop, Akademibokhandeln eller second hand-butiker. Handels har kommit överens med arbetsgivarna om de högsta löneökningarna någonsin.
 
Möjligheterna att få fler timmar stärks och det blir svårare för arbetsgivare att hyvla.  
 
I butik höjs lönerna med 12,62 kronor/timme, på Coops lager höjs de med 12,04 kronor/timme. Den totala ökningen blir 2095 kronor för heltid fördelat på två år för både butik, lager och e-handel.   
 
Din lön kommer att höjas i två steg. 
 
Butik och stormarknad: 
 
1 april 2023: 6,69 kronor/timme (motsvarar 1110 kronor baserat på heltid) där alla garanteras 65% och 35% kan fördelas lokalt.   
 
1 april 2024: 5,93 kronor/timme (motsvarar 985 kronor baserat på heltid) där alla garanteras 60% och 40% kan fördelas lokalt.     
 
Lager och e-handel: 
 
1 april 2023: 6,38 kronor/timme (1110 kronor baserat på heltid) där alla garanteras 65% och 35% kan fördelas lokalt.   
 
1 april 2024: 5,66 kronor/timme (motsvarar 985 kronor baserat på heltid) där alla garanteras 60% och 40% kan fördelas lokalt.     
 
Viktiga nyheter i avtalet för dig som jobbar i butik eller på stormarknad: 
 
  • Dina möjligheter att få fler timmar stärks. Arbetsgivaren ska sträva efter att ge dig minst 30 timmar på kontraktet, om du har jobbet som din huvudsakliga sysselsättning.   
  • Svårare för arbetsgivare att hyvla. I det nya avtalet står det att arbetsgivare ska undvika att hyvla, alltså skära ner antalet timmar för de anställda, och måste överväga andra alternativ när de ska omorganisera. Om de ändå genomför en hyvling får de som varit anställda länge extra lång omställningstid.     
  • Tryggare jobb. Det är inte längre möjligt för arbetsgivare att visstidsanställa genom anställningsformen ”Tillfällig ökning av arbetskraftsbehovet”. 
  • Ökat inflytande över schemat. Arbetsgivare behöver förhandla med facket när de ska göra en bemanningsplanering. I planeringen ska de ta hänsyn till arbetsmiljön och sträva efter tillsvidareanställningar och fler timmar på kontraktet för de anställda.  
  • Tydligare regler om vad som ska förhandlas när arbetsgivaren vill använda sig av inhyrd bemanning.
De allmänna villkoren för dig som jobbar på Coops lager är färdigförhandlade sedan tidigare. Det här gäller bland annat i ditt nya avtal: 
  • Du får kompensationsledighet à 32 timmar per år för en heltidsanställning.  
  • Det fackliga inflytandet stärks vid inhyrd bemanning. 
 
Tydligare rätt till kompetensutveckling har skrivits in i avtalen för både butik, stormarknad och lager. Företagen ska erbjuda alla anställda kompetensutveckling inom yrket och det ska också beaktas vid lönesättningen. Detta enligt avtalens kompetensbilaga som nu har uppdaterats. 
 
Du kommer att hitta hela ditt nya avtal på Mina sidor när alla detaljer är klara.

Nyheter i avtalet

Läs mer om innehållet i ditt nya avtal.

Coop, Akademibokhandeln och second handbutiker

56 kB 2023-04-19

Frågor och svar