Arbetsmiljö

21 juni 2022

Bemanningsplaneringen måste fungera

Att få arbetsschemat att fungera med livet i övrigt kan vara en utmaning när du är handelsanställd och måste jobba både kvällar och helger.
Hand som pekar på en kalender på en platta.
Ska du få tillvaron att gå ihop måste du kunna planera ditt schema i god tid. Det borde inte vara något problem, eftersom kollektivavtalet säger att planering av bemanning och schemaläggning ska ske med lång framförhållning och att de anställda ska kunna påverka utifrån sina behov. Ändå glöms det ofta bort i verkligheten.

Rapporten Makten över arbetstiden och bemanningen visar att 38 procent av butikssäljarna får sitt schema med kortare framförhållning än fyra veckor. Samtidigt får tolv procent schemat samma dag eller dagen innan det ska börja gälla. Här är det alltså inte tal om någon planering eller samråd med de anställda om t ex förläggningen av kvälls- och helgarbete.

Bristfällig bemanningsplanering är också ett av de främsta arbetsmiljöproblemen som skyddsombuden i Handels lyfter. Uppåt hälften av skyddsombuden inom butik och lager upplever stora problem kopplat till bemanningsplaneringen på sin arbetsplats. Att få ordning på bemanningen är viktigt då bristerna leder till både sämre fysisk och organisatorisk och social arbetsmiljö. Dåligt planerad verksamhet innebär stress både på och utanför arbetet.

När arbetsgivarna blickar ut över det kommande verksamhetsåret borde det vara självklart att försöka planera bemanningen efter den verksamhet man har. Genom att ta hjälp av den fackliga kunskapen kan man se till att det finns personal nog för att ta hand om verksamheten på bästa sätt. Framförhållning och god planering innebär att de anställda kan planera sina liv och samtidigt slipper de lägga dyrbar arbetstid till att ständigt lära upp nya visstidsanställda. Därtill kan sysselsättningsgraden för de som arbetar ofrivillig deltid utökas. För behovet av fler heltider är uppenbart; 55 procent av de butiksanställda hoppar in och jobbar extra pass minst en gång per månad.

Som så många andra problem på arbetsmarknaden är det de med otrygga anställningar, som t ex visstidsanställda, som drabbas hårdast. Hela 43 procent av dem får sitt schema samma dag eller max en vecka före det börjar gälla.

Samtidigt hänger de otrygga anställningarna och bristen på planering ihop. Anledningen till att arbetsgivarna ofta tycker att de kan strunta i bemanningsplaneringen är att de kan täcka upp arbetstoppar med osäkert anställda via visstidsanställningar. Men det innebär att både arbetsmiljön och möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv försämras. Branschen förtjänar bättre, och tills frågan om visstidsanställningarna är löst gäller det att pressa arbetsgivarna att följa kollektivavtalet och planera sin verksamhet. Något som borde vara en självklarhet för alla som driver företag.

Relaterade rapporter

Handels rapport från 2020

Makten över arbetstiden och bemanningen

602 kB 2020-05-16

Relaterade undersökningar

Undersökning från 2021

Skyddsombudsundersökning

247 kB 2022-03-16
Jenny Wrangborg

Utredare