Samhälle & politik

29 april 2022

Handels kräver högre pensioner

Många pensionärer som arbetat inom handeln har så låga pensioner att de lever på eller under gränsen för vad som räknas som relativ fattigdom. Det visar en ny rapport från Handels som också presenterar viktiga politiska åtgärder.
Ikon med en spargris

En ny kortrapport från Handels undersöker hur pensionen ser ut för dem som arbetat inom handeln. Underlaget är pensionen för Handels pensionärsmedlemmar. Rapport visar bland annat den genomsnittliga pensionen efter skatt ligger på 13 600 kr i månaden, vilket är på gräsen för vad som räknas som låg ekonomisk standard och relativ fattigdom. Noterbart är att genomsnittet bland kvinnor är betydligt lägre än bland män. Snittet för kvinnor ligger på 12 700 kr i månanden, vilket betyder att många kvinnor som arbetat inom handeln lever under relativ fattigdom. Över hälften av kvinnorna är dessutom beroende av garantipension. Några förklaringar till skillnaden mellan kvinnor och män är ofrivillig deltid och en osäker arbetssituation.  

Mot bakgrund av de låga pensionerna för många ställer Handels en rad krav som presenteras i rapporten. Ett är att stärka pensionssystemet och höja inbetalningarna till systemet. Alla krav rör dock inte pensionssystemet som sådant eftersom låga pensioner delvis är ett resultat av arbetssituationen under yrkeslivet. Deltider och osäkra anställningar gör det svårt att intjäna ett tillräckligt pensionsunderlag. Dåliga arbetsmiljöer bidrar till att det kan vara svårt att orka och klara arbeta ett helt yrkesliv. Handels kräver därför att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden och åtgärder för en bra arbetsmiljö.

Faktablad om pension

204 kB 2024-01-04