Arbetsmiljö

20 mars 2022

Bättre hälsa i arbetslivet en viktig politisk fråga

Att motverka ohälsan i arbetslivet är en viktig facklig och politisk fråga. Det behövs ett klimat på arbetsplatserna som förebygger ohälsa, men även goda möjligheter till rehabilitering och trygghet om anställda drabbats av skador och sjukdomar.
Kvinnlig lagerarbetare lyfter varor.

Det behövs krafttag och politiska satsningar för att motverka ohälsa i arbetslivet, enligt Handels faktablad om arbetsmiljö inför valet 2022. Då det handlar om många olika delar som behöver vara på plats krävs ett paket med åtgärder. 
Handels vill bland annat att politikerna ska:

• Satsa på mer förebyggande arbete
• Utöka resurserna till Arbetsmiljöverket
• Öka antalet yrkesinspektörer och ha mer fokus på kvinnligt dominerade branscher
• Upprätta ett nationellt forskningscenter i likhet med det nedlagda Arbetslivsinstitutet.
• Satsa resurser på skyddsombudsutbildningar där forskning och praktik kan mötas.
• Införa en obligatorisk och kvalitetssäkrad företagshälsovård, som har en solidarisk 
finansiering. 


Faktablad om arbetsmiljö

188 kB 2022-04-21