Arbetsmiljö

24 november 2023

Handels lanserar en ny arbetsmiljöstrategi

En schysst arbetsmiljö är grunden för att du ska må bra på jobbet. Därför lanserar Handels nu en strategi för att göra arbetsmiljöarbetet ännu bättre.
Kvinnlig lagerarbetare lyfter varor.

Det ska vara lätt att hitta rätt i arbetsmiljöarbetet, vare sig du är en ny medlem eller ett vant skyddsombud. I den här strategin berörs de allra flesta delar av arbetsmiljöarbetet och kan fungera som en handbok för att hitta rätt. Om det inte står i strategin ska det i alla fall vara tydligt var du kan hitta mer information.

Vad finns i strategin? 
Strategin har fem kapitel där kapitel 1 och 2 kommer vara mest relevant för dig som är engagerad på arbetsplatsen. Kapitel 1 beskriver vilka roller som finns i arbetsmiljöarbetet och svarar på frågor som: Vad är din roll som skyddsombud? Vad kan du som förtroendevald göra? Vad är en skyddskommitté?

I kapitel 2 finns många av handelns största arbetsmiljöproblem beskrivna och förslag på hur du kan arbeta för att motverka problemen på din arbetsplats. Här täcks allt från buller och tunga lyft till ensamarbete och farliga kemikalier på arbetsplatsen. Här finns också allmänna råd till dig som vill förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats.

Kapitel 3 kommer främst att vara relevant för Handels personal och beskriver hur arbetsmiljöarbetet kan utvecklas framåt. Kapitel 3 och 4 ger information om hur kampanjer och opinionsbildning kopplas ihop med arbetsmiljö. 

Här kan du läsa mer

Handels arbetsmiljöstrategi

10239 kB 2023-11-24