Avtalsrörelsen

07 mars 2023

Dubblade vinster för handelns företag

Företagen i handeln har fördubblat sina vinster i relation till lönekostnaderna under de senaste åren, visar en ny rapport från Handels.
Vinsterna nådde rekordnivåer under pandemin, medan lönerna för de anställda har släpat efter, enligt rapporten. Det gäller alla delbranscher i handeln. Vinstutvecklingen har varit allra starkast inom e-handeln och butiker som säljer elektronik eller kultur- och fritidsartiklar. Rapporten bygger på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) som Handels har sammanställt.

Anställda får alltså en allt mindre andel av den vinst som de har bidragit till att skapa. I stället väljer företagen att använda vinsten till aktieutdelningar eller att behålla de samlade vinsterna i företaget.

- Det är extremt provocerande att företagen hävdar att de inte har råd att höja lönerna eller ge fler timmar till de som tjänar minst, när vi nu har svart på vitt att de fördubblat sina vinster i relation till personalkostnaderna. Dags att prioritera de anställda i stället för utdelning till ägarna, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Just nu pågår förhandlingar om nya kollektivavtal för anställda i butiker, lager och e-handel. Handels driver på för att de anställdas löner ska höjas mer än tidigare, med tanke på den starka vinstutvecklingen inom handeln. Handels vill:

  • Att lönen höjs med 1 265 kronor per månad för en heltidsanställd.
  • Göra en extra satsning på de som har lägst löner.
  • Ge fler möjlighet att jobba heltid eller få fler timmar på sitt kontrakt.
Läs mer om avtalsrörelsen här

Utveckling av vinster i förhållande till lönekostnader

Handelsföretagens vinster har fördubblats i relation till lönekostnaderna. Vinstökningen har skett brett och återfinns i alla delbranscher.

Utveckling av vinster i förhållande till lönekostnader

72 kB 2023-03-07
Martin Briland Rosenström, utredare på Handels.
Martin Rosenström

Utredare på Handels