Anställningsvillkor

02 mars 2023

Varje timme räknas

Sju av tio butiksanställda arbetar deltid, trots att de flesta vill jobba mer. Den ofrivilliga deltiden är vanligare bland kvinnliga butiksanställda jämfört med manliga, visar en ny rapport från Handels om ojämställda löneinkomster och arbetstider.
I genomsnitt har kvinnor i detaljhandeln bara 86,7 procent av mäns löneinkomster, vilket motsvarar en löneskillnad på 2 700 kronor per månad. Det beror på att kvinnor oftare jobbar deltid och har färre arbetstimmar i sitt kontrakt.

"Mjölk, hyra, el – inget är billigare bara för att du är kvinna. Det ojämställda och ofrivilliga deltidsarbetet gör att många kvinnor inte kan leva på sin lön. Det är en av många anledningar till att Handels i avtalsrörelsen tar fajten för rätt till fler timmar på kontraktet och extra höjning av de lägsta lönerna." säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Kvinnor har i snitt kontrakt på 24,4 timmar i veckan, jämfört med männen som i snitt har 28,1 timmar i veckan. Andelen män som har en heltidsanställning i butik är hela 15 procentenheter större jämfört med kvinnor.

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns arbetstid ökar med åldern. I yngre åldrar tjänar män och kvinnor i stort sett lika mycket. Skillnaderna uppstår efter ett par år i arbetslivet och ökar i den ålder då många bildar familj. Män har då oftast heltidskontrakt medan kvinnor fortfarande jobbar deltid.

För 20-åringar är skillnaden i genomsnittlig inkomst mellan män och kvinnor i detaljhandeln 1 000 kronor per månad, för att sen stiga till 1 900 kronor i 30-årsåldern. För 40-åringar har löneskillnaden ökat till 3 800 och den toppar i sena 50-årsåldern på 5 200 kronor per månad.

Just nu pågår förhandlingarna om nya kollektivavtal för butik, lager och e-handel. Här är Handels krav för att åstadkomma jämställda löner:

  • Rätt till fler timmar på kontraktet.
  • Stopp för hyvling.
  • Satsa på att höja de lägsta lönerna, som kvinnor oftare har.

Varje timme räknas

En studie av ojämställda löneinkomster och arbetstider i handeln.

Varje timme räknas

152 kB 2023-03-02