Arbetsmiljö

19 september 2023

En klassfråga att gå sjuk till jobbet

När du vaknar på morgonen märker du att halsen gör ont och det känns som om huvudet ska sprängas. Vad gör du? Ringer chefen och sjukanmäler dig eller tar ett gäng värktabletter och beger dig till jobbet i alla fall? Hur ska det gå för arbetskamraterna om du sjukanmäler dig? Och har du ens råd att stanna hemma?
Det här är vanliga frågor för Handels medlemmar att ställa sig när de blir sjuka. I rapporten Sjuk på jobbet framkommer att sjuknärvaro är vanligare bland anställda i handeln än bland anställda på hela arbetsmarknaden. Fler än 7 av 10 medlemmar har gått sjuka till jobbet det senaste året, och 3 av 10 gör det ofta. De två vanligaste anledningarna är att man inte vill belasta sina arbetskamrater genom att vara sjukfrånvarande och att man inte har råd att stanna hemma från arbetet.

Handeln är inget undantag, dessa två anledningar till sjuknärvaro sticker ut bland arbetaryrken på hela arbetsmarknaden. I SCBs arbetsmiljöundersökning från 2021 framkommer att knappt hälften av låginkomsttagare som går sjuka till jobbet gör det för att undvika att belasta arbetskamrater. Bland höginkomsttagare svarar en dryg tredjedel samma sak. Ännu större är skillnaden bland de som svarar att de inte har råd att vara sjuka: fyra gånger fler låginkomsttagare går sjuka till jobbet av den anledningen jämfört med höginkomsttagare.

En bakomliggande orsak till sjuknärvaron är hög arbetsbelastning. Inom handeln är bemanningen ofta slimmad och många arbetsgivare undviker dessutom att plocka in extrapersonal vid sjukbortfall. Konsekvensen blir att resterande personal får jobba snabbare, dra in på raster eller jobba över för att täcka upp. Av lojalitet till arbetskamraterna går många till jobbet trots sjukdom då man vet att belastningen blir högre för dem annars.

Underbemanning och stressig arbetsmiljö gör inte bara att fler känner sig tvingade att gå sjuka till jobbet. Den gör också att riskerna med att arbeta sjuk är större. Som anställd i handeln, liksom inom många andra arbetaryrken, kan man oftast inte arbeta hemifrån eller välja att ta det lite lugnare en dag för att ta igen det en annan. Högt arbetstempo och små möjligheter att bestämma den egna arbetstakten gör att tillgången till återhämtning är låg under en arbetsdag. Och när man måste ge 100 % varje arbetsdag, även när man är sjuk, försämrar det möjligheterna till ett snabbt tillfrisknande och ökar även risken för ohälsa och sjukskrivning i framtiden.

En annan starkt bidragande orsak till sjuknärvaro är karensavdraget, som slår allra hårdast mot låginkomsttagare. Många handelsanställda har låga inkomster på grund av osäkra anställningar, ofrivilliga deltider eller att man har fått arbetstiden hyvlad. För dessa får karensavdraget en stor effekt på månadsinkomsten. Det gör att det är nära dubbelt så många bland Handels medlemmar som går sjuka till jobbet på grund av att de inte har råd att sjukskriva sig jämfört med hur det ser ut bland alla anställda på arbetsmarknaden.

För att få ned den skadliga sjuknärvaron krävs främst två saker:

1) Arbetsgivarna måste planera sin bemanning bättre och se till att det finns en ordentlig grundbemanning på arbetsplatserna för att undvika hög arbetsbelastning vid sjukbortfall.

2) Karensavdraget måste avskaffas. Det är inte rimligt att Sverige som enda land i Norden har ett regelverk som innebär att en stor andel människor på arbetsmarknaden, och framförallt inom arbetaryrken, tvingas fråga sig ifall de har råd att stanna hemma varje gång de blir sjuka.
Porträtt av Cecilia Berggren, utredare på Handels.
Cecilia Berggren

Utredare på Handels