Arbetsmiljö

25 oktober 2023

Tre av fyra butiker har för låg bemanning

Många arbetsgivare schemalägger inte tillräckligt med personal, vilket leder till stress och hög arbetsbelastning för de som jobbar. Det visar en ny undersökning från Handels.
En kvinna som sitter i en butikskassa

"Alla har rätt till en trygg och god arbetsmiljö, men det verkar inte arbetsgivarna i handeln bry sig om. Branschen lider av kronisk underbemanning, samtidigt som man ständigt skär ner och sparar in på personal. Det är absurt att företagen kan göra stora vinster på bekostnad av de anställdas hälsa.”, säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handels. 

36% av anställda i butiker menar att bemanningen är otillräcklig, både vad gäller grundbemanning och bemanning med extrapersonal. Många företag fyller inte ens upp luckor med extrapersonal. Grundbemanning syftar till bemanning i butiker, utan extra personal. 

“Vi vet att ohälsan ökar på arbetsplatser där arbetsgivaren inte tar schemaplaneringen på allvar. Anställda blir mer utmattade och arbetsbelastningen högre. Istället för att lägga ett rimligt schema och ha framförhållning ringer man in anställda i panik på lediga dagar och på semestern för att man inte lyckas med bemanningen ”, säger Linda Palmetzhofer. 

På arbetsplatser där anställda får vara delaktiga i att lägga scheman och planera bemanningen tillsammans med arbetsgivaren är arbetsmiljön bättre. Anställda mår bättre där bemanningsplaneringen fungerar. Den gemensamma bemanningsplaneringen leder också till att grundbemanningen har ökat och anställda har fått fler timmar på kontraktet. 

Läs rapporten

Undersökning bland skyddsombud om bemanning 2023

301 kB 2023-10-25