Lön

22 maj 2024

Sex av tio oroliga att inte kunna leva på sin lön

Sex av tio som jobbar deltid i butik känner oro över att inte kunna leva på sin lön. Handels kämpar för att medlemmar ska få fler timmar på sina kontrakt.
Man sorterar byxor i en butik.

Fyra av tio har haft svårt att skaffa permanent boende. Nästan hälften har avstått från tandläkarbesök, och fyra av tio har tvekat inför att skaffa barn, visar en ny medlemsundersökning som Handels har gjort.

Ofrivilligt deltidsarbete är ett utbrett problem i detaljhandeln.Två av tre anställda arbetar deltid, och sex av tio deltidsanställda vill ha heltid eller få fler timmar på sitt kontrakt, visar tidigare undersökningar. Den främsta orsaken till deltid är att arbetsgivarna inte erbjuder heltid eller fler timmar på kontraktet. Det har lett till att många har svårt att leva på sin lön.

Få timmar på kontraktet innebär för många anställda att de behöver jaga timmar för att få ekonomin att gå ihop. En timme mer innebär utifrån en genomsnittlig timlön 760 kr mer i månaden. Två timmar innebär 1 520 kr mer och tre timmar innebär 2 280 kr mer. 

I den senaste avtalsrörelsen fick Handels igenom regler som gjorde det svårare för arbetsgivare att skära ner på anställdas timmar. Anställdas möjligheter att få fler timmar stärktes också.

"Handels kommer fortsätta ta kampen så alla medlemmar har en lön att leva på. Vi ser fram emot oss att LO:s nya ledning sätter den ofrivilliga deltiden högt upp på dagordningen,’’ säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handels.

I enkäten ställdes en öppen fråga om vad man skulle göra om man hade 2 000 kr mer i lön. Medlemmar har bland annat svarat:

”Äta mig mätt.”
”Kunna laga mina hål i tänderna.”
”Vi skulle äntligen kunna planera för att skaffa barn.”
”Slippa låna pengar varje månad.”
”Kunna betala min receptbelagda medicin jag behöver varje dag.”
”Sova bättre på natten på grund av mindre pengastress. Kunna spara pengar, äta mer hälsosamt och ha råd med gymkort.”
”Leva på min lön inte bara överleva.”

Läs rapporten

Deltidsarbetande och möjligheten till självförsörjning

136 kB 2024-05-23