Om Handels

Detta är Handels

Här kan du läsa mer om hur Handels är uppbyggt, från fackklubben på den enskilda arbetsplatsen till förbundsstyrelsen.

Vem kan bli medlem i Handels?

Många av våra cirka 155 000 medlemmar finns i butiker, på lager och i e-handel. Även frisörer, anställda i skönhetsbranschen, florister och tjänstemän i folkrörelsen är med i Handels.

Kongressen

Handels är – precis som alla fackförbund – en demokratisk organisation. Det är medlemmarna som genom kongresser vart femte år (senaste tillfället var 2021) bestämmer vilka som ska leda Handels och vilka frågor organisationen ska driva.

Ikon VU
Verkställande utskottet
Förbundsordföranden, förste och andre vice ordförande utgör det verkställande utskottet. De beslutar i löpande ärenden och förbereder och verkställer förbundsstyrelsens beslut.
Lär känna VU här
Ikon FS
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är Handels högsta beslutsorgan och utses av kongressen. Den består av förbundsordföranden, förste och andre vice förbundsordförande och ytterligare nio ledamöter.
Lär känna FS här
Avdelning ikon
Avdelningar
Handels har 19 lokala avdelningar. Där arbetar ombudsmän och verksamhetsassistenter med att stötta medlemmar och förtroendevalda. Ombudsmännen företräder medlemmarna i förhandlingar med arbetsgivaren.
Hitta din avdelning här

På arbetsplatsen

Förtroendevalda

Den fackliga styrkan på arbetsplatsen är beroende av att medlemmar tar på sig förtroendeuppdrag och företräder sina kollegor i frågor som rör deras rättigheter på jobbet. Som fackligt förtroendevald representerar du både dina arbetskamrater och Handels. Uppdraget är både spännande och utvecklande, och passar dig som vill vara med där det händer. 

 

Klubbar

Större arbetsplatser brukar ha en fackklubb, en så kallad firmaklubb, med en styrelse som väljs av arbetskamraterna. Klubben ordnar medlemsmöten på arbetsplatsen och förhandlar med arbetsgivaren i alla slags frågor.
Medlemmar som jobbar på en mindre arbetsplats utan firmaklubb är i stället med i en så kallad allmän klubb. Den bevakar intressen för dem som jobbar på samma ort och som saknar fackklubb på jobbet.

 

Förbundsrådet

Förbundsrådet består av avdelningarnas ordförande. Dess uppgift är att granska förbundsstyrelsens förvaltning. Förbundsrådet ska även yttra sig i viktiga frågor innan förbundsstyrelsen fattar beslut.

 

Förbundskontoret

På förbundskontoret i Stockholm finns cirka 120 anställda inom bland annat rådgivning, administration, kommunikation och IT. Här jobbar även utredare och centrala ombudsmän.

 

Handels Direkt

Har du frågor om ditt medlemskap, din anställning eller något som känns konstigt i din arbetssituation? Då ska du kontakta våra duktiga rådgivare på Handels Direkt. Du når dem på telefon 0771 666 444 på kontorstid vardagar. Om du skulle behöva stöd av en ombudsman på din avdelning lotsar Handels Direkt dig vidare till rätt person.

Tre historiska Handels-affischer på ljusgul bakgrund.
Några av Handels historiska affischer från 1900-talets senare hälft.

På medlemmarnas sida sedan 100 år

Sedan 1906 har vi arbetat för att de anställda i handeln ska ha schysta villkor på jobbet. Det gör vi genom att förhandla fram bra kollektivavtal med arbetsgivarna och stötta medlemmar som inte trivs med sin situation på jobbet. Vi gör det också genom att ta fram kunskap om branschen och opinionsbilda för att påverka politiker och andra makthavare.

Genom vårt medlemskap i LO får vi ännu större kraft att påverka arbetslivet, så att alla som jobbar får bästa möjliga villkor. Handels är också medlem i det globala facket UNI Global Union, de handelsanställdas yrkesinternational, som arbetar för fackliga rättigheter i hela världen.