Om Handels

Detta är Handels

Vi har jobbat för bra villkor för handelsanställda i mer än 100 år.

Fackförbundet för alla som jobbar i handeln

Våra cirka 155 000 medlemmar finns exempelvis i butiker, på lager och i e-handel. Även frisörer, anställda i skönhetsbranschen och tjänstemän i folkrörelsen är med i Handels. Två tredjedelar av medlemmarna är kvinnor och en tredjedel av dem som jobbar är under 30 år.

Bild av en grupp människor som jobbar i butik, lager och som frisör.

Sedan 1906 har vi arbetat för att de anställda i handeln ska ha schysta villkor på jobbet. Det gör vi genom att förhandla fram bra kollektivavtal med arbetsgivarna och stötta medlemmar som inte trivs med sin situation på jobbet. Vi gör det också genom att ta fram kunskap om branschen och opinionsbilda för att påverka politiker och andra makthavare.

 

Genom vårt medlemskap i LO får vi ännu större kraft att påverka arbetslivet, så att alla som jobbar får bästa möjliga villkor. Handels är också medlem i det globala facket UNI Global Union, de handelsanställdas yrkesinternational, som arbetar för fackliga rättigheter i hela världen.

Tre historiska Handels-affischer på ljusgul bakgrund.
Några av Handels historiska affischer från 1900-talets senare hälft.

Handels erbjudande

Hjälp och stöd
Vi ger dig koll på vad som gäller på jobbet och förhandlar åt dig om det behövs
Kurser
Lär dig mer om dina rättigheter på jobbet och utbyt erfarenheter med andra.
Försäkringar och rabatter
Bra försäkringar helt kostnadsfritt och en massa andra bra förmåner.
Facket på din arbetsplats
Med en Handelsklubb blir det lättare att förbättra på jobbet.
Handelsnytt
Din medlemstidning håller dig uppdaterad om allt som rör branschen.
Stark röst i debatten
Handels lyfter viktiga frågor för handelsanställda i kontakter med politiker och andra beslutsfattare.