Om Handels

Internationell verksamhet

Vi samarbetar med fackförbund över hela världen för bra löner och schysta villkor överallt.

Fackförbund behöver samarbeta

Globaliseringen gör att villkoren i andra länder också påverkar anställda i Sverige. Om anställda har sämre löner och villkor i ett annat land, så kan det leda till försämringar även här. Många företag inom handeln är multinationella, vilket gör att fackförbund behöver samarbeta och organisera sig globalt.

"Nu känner jag mig fri"

Florence berättar om sitt fackliga engagemang - 1 min
Bild av flagga med UNI Globa Unions logotyp.
UNI Global Union
Handels är medlemmar i den globala fackliga samorganisationen UNI Global Union. UNI verkar för solidaritet över landsgränserna och arbetar för fackliga rättigheter över hela världen. En av de viktigaste frågorna är att öka den fackliga styrkan i multinationella företag, till exempel i Ikea och H&M.
Till UNI Global Union
Bild från Union to union av barnmorskor i Ghana som demonstrerar för bättre rättigheter
Union to Union
Union to Union samordnar det fackliga utvecklingssamarbetet för fackförbund inom LO, TCO och Saco. Genom Union to Union stöttar Handels och andra svenska förbund fackföreningar över hela världen.
Till Union to Union
Mangrove-plantering på Mindanao. Fishworkers Solidarity arbetar för att bevara den småskaliga fiskerinäringen som de försörjer sig på. Bilderna är från en by där de hade som bi-syssla att återplantera mangrove-plantor.
Fackliga rättigheter
Vi engagerar oss också för fackliga rättigheter för de miljoner arbetare som i dag jobbar under hemska förhållanden med låg lön och usel arbetsmiljö. Att visa solidaritet med dem är viktigt för oss. Fackliga rättigheter är en förutsättning för att få rimliga arbetsvillkor. Handels är medlemmar i Olof Palmes Internationella Center, som arbetar globalt för demokrati och mänskliga rättigheter.
Till Palmecentrets hemsida