Om handels

Personal Borlänge, Avdelning 13

Stefan Viknersson

Ombudsman / Regionalt skyddsombud                        

stefan.viknersson@handels.se                                      

'+46104508252

 

Anki Persson

Verksamhetsassistent                              

anki.persson@handels.se                        

'+46104508253

 

Daniel Andersson

Försteombudsman                                   

daniel.andersson@handels.se                                      

'+46104508251

 

Kent Wikars

Ombudsman / Regionalt skyddsombud                        

kent.wikars@handels.se                          

'+46104508260

 

Martin Ehnrot

Verksamhetsassistent                              

martin.ehnrot@handels.se                                           

'+46104508439                  

 

Tony Björk

Verksamhetsassistent                              

Tony.Bjork@handels.se                           

'+46104508255                  

 

Jaana Pålsson

Ombudsman / Regionalt skyddsombud                        

jaana.palsson@handels.se                      

'+46104508510