Avtalsrörelsen

15 mars 2023

Handels chefsekonom: "Höga vinster, låga löner - lite perspektiv tack!"

Handelsföretagen har gjort rekordvinster, och planerar för miljardutdelningar 2023. Samtidigt har stora grupper av anställda i handeln svårt att leva på sin lön. Trots det matas vi med påståenden om att det är företagen i handeln som går dåligt. "Det är dags för lite perspektiv", menar handels chefsekonom i ett inlägg.
Stefan Carlén, chefsekonom på Handels.
Ojämnt falla ödets lotter. Ungefär så skulle man kunna sammanfatta olika fakta om löner och vinster inom handeln. För det första vet vi nu att en tredjedel av anställda i detaljhandeln har löneinkomster (inklusive ob-ersättningar) under fattigdomsgränsen. Låga löner i kombination med deltidsarbete gör att många inom handeln har svårt att försörja sig. Även de som har löneinkomster över fattigdomsgränsen har det tufft, särskilt i tider med prisökningar på mat, höjda räntor och höga elprisräkningar.

För det andra vet vi också att vinsterna för företagen i branschen slagit rekord och fördubblats i relation till lönerna. Det har varit en bred vinstökning i alla handelns delbranscher. Bakom den fördubblade vinst/lönekvoten finns verkliga siffror i kronor som kan vara värt att titta närmare på. Mellan 2019 och 2021 ökade detaljhandelns lönekostnader med 2,5 miljarder. Under samma period ökade företagens vinster med 18,3 miljarder. Det är stora summor men vad betyder de? Låt oss för sakens skull göra ett tankeexperiment och sätta dem i ett sammanhang. Om vinst/lönekvoten hade varit på samma nivå som 2019, så hade det 2021 funnits 17,8 miljarder mer till löner. Utifrån att det finns 220 000 anställda i sektorn motsvarar det 81 000 kr per anställd.   

Okey, detta är ett räkneexempel. Men det syftar till att ge perspektiv. Handels krav inför avtal 2023 är 1 265 kr i löneökning för en heltidsanställd, och 1 370 kr för lägstalönerna. Det väntade svaret från arbetsgivarhåll är att det är för dyrt för företagen och att handeln är i kris. Men är det så?

Ta till exempel H&M som 2023 kommer dela ut 9,3 miljarder till sina ägare. Samtidigt som företaget hyvlar ner till korta deltider och gör det svårt för sina anställda att försörja sig. Stora aktieutdelningar kommer också ske från många andra företag, exempelvis Axfood och Ica. Lägg därtill att handelns vd-löner ökade med 17 procent (2020), och 21 procent (2021), vilket i det senare fallet innebar en genomsnittlig inkomstökning på ungefär en miljon kr. Och jämför med att Handels inte fått något lönebud alls från arbetsgivarna, bortsett från 0 kr i lägstalöneökning.

Det får mig osökt att tänka på en av Jesus berömda liknelser.
"Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har." Matteus 13:12
Som sagt, det handlar om perspektiv och sammanhang. Anställda i handeln måste kunna ha en lön att leva på. Det är viktigt för varje individ. Men det är också viktigt för hela branschen. Låga löner, hyvlingar och brist på heltidsanställningar leder till en oattraktiv bransch. Det är något som vi gemensamt måste ändra på.
Stefan Carlén, chefsekonom på Handels.
Stefan Carlén

Chefsekonom och utredningschef på Handels